עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 67

במערכון "אופסייד
סטורי" הנאשם
הוא שמעון כסאח,
שופטהכדורגל
יהויכין פנדלוביץ
הוא המאשים,
והשופט למד עשר
שנים משפטים
באוניברסיטה
המשודרת, והוא
מבקשממר כסאח
"אתה תיתן לי את
הכבוד המגיע לי"
בנוסח "רודפי האמבולנסים". הםעטיםעלעוברי אורח,
מציעיםלהםלבטלקנסשל091שקלתמורתדמי טרחה
פעוטים של 004 שקל, ובסופו של המערכון מטפסים
על מכונית לאיסוף עורכי דין ב"חמש שקל שעה".
במערכון אחר מבצע מוני מושונוב שיר ראפ לכבוד
הכתרתו כתלמידמצטיין במכללהלמשפטים, ושרבין
ין, אני
ֵ
היתר "אני פרקליט מצטיין, אני עושה יש מא
אכנוס נכסים ולא אוותר, אגבה מאות אחוזים ואהיה
מיליונר". דיקן המכללה מצטרף אליו בריקוד סוער.
החמישייה הקאמרית עסקה לא מעט בבתי משפט
ובעורכי דין. באחד המערכונים מייצגת עורכת דין
נמרצת לקוח המבקש לקנות קופסת קוטג' במכולת
בנוסח "הואיל ומרשי, להלן
הקונה, מעוניין לקנותקופסהאחתשלגבינתקוטג'...".
כשמתברר שנותר בחנות רק קוטג' חמישה אחוז היא
מציעה פשרה: קוטג' שבעה וחצי אחוז. במערכון אחר
כופהכדורגלן צמרתעלהמאמן לצרףלמשחקאתעורך
הדין שלו, כי "כדורגלן ברמתי לא זז בלי עורך דין".
הנפלא מכולם הוא שיח עורכי הדין סגל וברכיהו על
הלהיטים האחרונים בשוק ספרי המשפט. "קראת את
הלכותהדיון הפלילי?"; "אוי, זהמעולה, רקהסוףקצת
שמאלצי"; "אתה חייב לקנות דינים מחוזיים תשל"ג־
תשל"ז. זה פשוט תופס אותך". המערכון מסתיים בא
־
כילה פיזית של "התיקונים של ברק 5991", למרות
שזה "קצתעבה".
בסדרה "קצרים" טוענת הסנגורית, היא קרן מור:
"מרשי לאגנבכלוםמאףאחד, לאחטףאףאחד, מרשי
משלםמסהכנסהכחוק זהעשור בשנים, מרשי מעולם
לא חצה באור אדום, מרשי לא עבר על אף חוק בספר
החוקים חוץ מאחד, הוא רצח את אשתו וקבר אותה
בגינה". על אותו עיקרון היא מגוננת על פושע מלח
־
מה: "נכון, הואהשתלטעלארצו בכוחהנשק, רצחאת
מתנגדיו אחד־אחד ולאחר מכן פתח במלחמת אזרחים
עקובה מדם בה השמיד כפרים שלמים על יושביהם,
אבל בואו נהיה כנים, האין זה יכול לקרות לכל אחד
ואחדמאיתנו, כבודהשופט?". מוני השופטמסכיםאיתה.
"ארץ נהדרת" הביאה אתהצמד משה ומושון זווילי,
עורכי דין צעצוע בעיצוב מופתי של אלי ומריאנו,
המדבריםבשפהמשפטיתמהוקצעתוריקה
מתוכן. הם משמיעים בפינג־פונג קצבי
כתבהגנהלנשיאמשהקצב: "כבודהנשיא
מעולםלאהטרידאתהמתלוננתו/או חיבק
אתהמתלוננתו/או עשהלהדיגי ביד, זאת
ועוד, כבוד הנשיא עדיין בתול, הא בהא
תליא!". לשאלת קיציס איך הם מסבירים
שהנשיאנהג בדפוסקבועהםעוניםבדואט:
"לדידי -לטענתו -אפכאמסתברא-ההפך
י!"
ֵ
י דריקוק
ֵ
הוא הנכון - והכל זיקוק
השופט המגניב מכולם מופיע בתוכנית
הקומית הטובה ביותר שעלתה אי פעם בי
־
שראל ולא רבים ראו אותה, "הרצועה". יובל
סמו מגלם שופט ברזילאי ששמו אומברטו
דוסימר פלומיננזה דוסנטוס אוליברה. וכך
הוא מספר: "חיים רמון התקשר אל אני, והוא
אומרלי ככה, אומברטו, הקלבסההולךהביתה,
תבוא לפה, בקשאשה תעשה סדר. ככה הוא
קורא לנשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, למה יש
לו ראש כזה גדול, ברומבילה כמו המרקאנה". המנ
־
חה אורי גוטליב מתלונן על הדימוי, ואומברטו עונה:
"אוי, אתה כבד. אהרן ברק אמר הכל שפיט, אומברטו
אומרהכלשמח". ומה יעשהאומברטו כשיתמנהלנשיא
העליון? "קודם כל אני הולך להעביר המשכן למקום
יותר שמח, חוף טנטורה. יותר כיף לשפוט בשמש, על
חוף הים, למשש את השושבנים של הבחורות. החוק
ה", כלומר:
ֶ
נ
ֶ
הראשון בברזיל, שהכי חשוב שהשופט נ
נהנה. גרוניס, אומברטו מאחוריך.
יות ולשאלות:
67
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...132
Powered by FlippingBook