Table of Contents Table of Contents
Next Page  43 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 43 / 70 Previous Page
Page Background

>>

43

תדריך מנטורים

להתרשמות:

•מידת הרצון לסייע ולהשפיע, אכפתיות, אהבת הזולת, ערכיות.

•יכולת ונכונות להתחייב לתהליך - מידת המחויבות, הפניות, הנגישות.

•מידת הנכונות לשותפות וללמידה הדדית, פתיחות, יכולת לשתף בידע מקצועי ובניסיון

אישי.

•סבלנות וסובלנות, חוסר שיפוטיות, יכולת לקבל את האחר והשונה ממני, פתיחות לתפיסות

עולם מגוונות, אמפתיה, יכולת לקיים דיאלוג “בגובה העיניים”.

•יכולת הכלה, הקשבה, שאילת שאלות.

•אמונה ביכולתו של האחר, יכולת עידוד, תמיכה והעצמה.

•יכולת הובלה, הכוונה והנעה לפעולה, יכולת לקבוע מטרות וסדרי עדיפויות.

•אמינות ודיסקרטיות.

בתאום הציפיות יש לשים דגש בנקודות האלה:

•השתתפות בהכשרה ומפגשי ליווי ולמידת עמיתים.

•מתן פתרונות “חכה” ולא “דגים”.

•מחויבות ושותפות להצלחה.

חוות דעת:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________