Table of Contents Table of Contents
Next Page  41 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 41 / 70 Previous Page
Page Background

>>

41

תדריך מנטורים

“קולקורא” להצטרפותלפרויקטמנטורינג -קופתחוליםכללית

במסגרת פרויקט “תרומה לקהילה” אנו רוצים להוביל במחוז צפון פרוייקט של מנטורינג בשיתוף

תב”ת (מיזם התעסוקה של ג’וינט ישראל) למגוון אוכלוסיות - הכוונה לאוכלוסיות של מגזרים

שונים אשר נמצאים בשוק התעסוקה (במפעלים שונים) אך לא הצליחו להגיע לידי קידום

תעסוקתי ובטחון תעסוקתי.

המנטורינג הינו כלי לפיתוח אישי של העובד הנמצא במקום עבודה כשנה

לפחות אך לא הבשיל להגיע לידי קידום מבחינה כלכלית ומקצועית.

המנטור הוא מנהל בעל ניסיון מקצועי, יכולת הקשבה, אכפתיות ופתיחות.

לא נדרש ניסיון קודם כמנטור אלא רק רצון להתנדב למשימה ורצון להשפיע על החיים המקצועיים

של אדם אחר ולהשפיע על צמתים משמעותיים בחיי העבודה שלו.

אנחנו מגייסים קבוצה של מנהלים מאיזור- קרית שמונה חצור צפת וטבריה אשר ילוו את

העובדים הללו (עובדים מחוץ לכללית) במפגשים אישיים. הצורך שלהם לרוב הוא בהרחבת

הרשתות החברתיות- מקצועיות, היכרות עם מודל לחיקוי (מקצועי ואישי) וכתובת יציבה ומזמינה

להתייעצות.

בתהליך הליווי יסייע המנהל המתנדב לעובד להרחיב את זווית ההסתכלות, לסמן את האופק

התעסוקתי ולהבין קצת יותר לגבי “הכללים הלא כתובים של שוק העבודה”.

המנהל שייבחר וירצה להיות מנטור יקבל תוך כדי התהליך:

•מיומנויות של ניהול והובלת תהליך

•פיתוח יכולות בינאישיות

•פיתוח אישי

•השפעה רחבה

•תרומה לקהילה

•סיפוק ומשמעות

•הכשרה וליווי מקצועי

חודשים

6

שבועות במשך

3 -

תהליך הליווי כולל מפגש של שעה עד שעה וחצי אחת לשבועיים

המפגש יכול להתקיים בכל מקום שתבחרו יחד עם העובד שתלוו.

מפגשים.

8-

סה”כ כ

לפחות

המתנדבים אשר ישתתפו בפרויקט יקבלו הכשרה הכוללת מתן כלים לחניכה וליווי והיכרות עם

אוכלוסיות היעד. מדובר בפרויקט ייחודי אשר אני בטוחה שיעניק למשתתפים בו, הן המתנדבים

והן העובדים, הזדמנות להשפעה ושינוי ממשי שאינם ברורים מאליהם.

תודה מראש

נספחים