Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 70 Previous Page
Page Background

6

<<

תדריך מנטורים

תודה לד"ר דנה פרג על הסיוע המקצועי בפיתוח כלי המנטורינג, תוך התאמתם לצרכים המגוונים

של תכניות התעסוקה ושל האוכלוסיות בג'וינט ישראל-תבת.

,EXCEL HT

תודה לכל מנהלי התכניות ורכזי הקידום מהתכניות: מפתח, ריאן, רמפה, למרחק,

רשות מקדמת תעסוקה בקרית שמונה ואשת חיל - על שיתוף הפעולה, על השיתוף בידע ועל

הסיוע המתמיד בפיתוח מודל העבודה.

תודה לשותפינו העסקיים בחברות המובילות: הגר קוסטיאנובסקי, מייקרוסופט ישראל; דורית

מוסצ'ו בן סימון, שירותי בריאות כללית; שגית פרכטר ברצלבסקי ולירז רייזמן, חברת טבע;

נעמי מלכה ואיילת יגור, חברת אמדוקס; יפעת כהן חדד, האוניברסיטה העברית; ענת גנץ, בנק

הפועלים; ריאן הס והדס שלף, הג'וינט העולמי - על השותפות המלאה, על רוח ההתנדבות ועל

הובלת נושא המנטורינג עם תבת בצורה כה מוצלחת בארגונכם.

תודה לאורנה חביב תמיר ולאיילת כהן מהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות ולעינת מסטרמן

מג'וינט ישראל-תבת - על הפיתוח המשותף ועל התאמת הכלי בעבור אנשים עם מוגבלות יחד

עם חברת אמדוקס.

תודה לרויטל סילס, מנהלת ההדרכה בתכנית, אשר סייעה לפיתוח המודל והכשרת המנטורים.

תודה אחרונה לשירי דייטש, אשר סייעה באיסוף התוכן ובכתיבתו בצורה בהירה, מקצועית

וידידותית לקריאה.

תודות