Table of Contents Table of Contents
Next Page  50 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 50 / 70 Previous Page
Page Background

50

<<

תדריך מנטורים

הצירים

5

דוגמאות לשאילת שאלות על פי

מוטיבציה

שנים?

3

מה תחשוב על זה בעוד

•מה אתה מצפה מעצמך?

•מה מלהיב אותך?

•מה אתה נהנה לעשות בעבודה? / ממה הכי נהנית במקום העבודה האחרון שלך?

•מתי אתה חש סיפוק מעבודתך?

•מהם הערכים אותם חשוב לך להעביר לילדיך?

•כיצד אתה רוצה שחבריך יראו אותך?

•למה / לאן אתה שואף להגיע במקום עבודתך הנוכחי / העתידי?

בניית חזון ומטרה

•בעוד שלוש שנים מהיום היכן היית רוצה לראות את עצמך?

•מה יהיה סדר היום שלך בעוד שלוש שנים? עם מי אתה נפגש ביום יום? איפה אתה עובד,

איך זה נראה?

•מה היית רוצה שהמנהל שלך יכתוב עליך במכתב ההמלצה שלך בעוד שנה מהיום?

•אם לא היו כל מגבלות של כסף / זמן / משפחה במה תרצה לעבוד?

•בעוד שנה מהיום - ממה אתה מסופק בסוף היום כשאתה חוזר הביתה? על מה אתה מוערך

בעבודתך? איך אתה חש בעבודתך?

•מה החלום שלך?

אמונה ביכולת

•מה עשית שסייע לך להצליח?

•מה אנשים אחרים מעריכים בך?

•אילו דברים אתה מרגיש כי אתה יודע לעשות מצוין?

•מה יש בך שאפשר לך להתמודד עם הקשיים שחווית עד כה?

•מה עשית שהפתיע אותך לטובה?

•באילו נושאים אנשים פונים אליך לעזרה?

פרואקטיביות

•מה ביכולתך לעשות היום כדי להגיע למטרתך?

•מה תוכנית הפעולה שלך?

•מה אתה מציע?

•מה תעשה מחר?

•כיצד אתה יכול להניע את המהלך?

•מה אתה בוחר לעשות במקרה זה?