Table of Contents Table of Contents
Next Page  56 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 56 / 70 Previous Page
Page Background

56

<<

תדריך מנטורים

אנא בחר את התשובה המתאימה ביותר לכל פריט:

מסכים מאוד

מסכים

לא כל כך

מסכים

בכלל לא

מסכים

נקבעו מטרות ברורות.

התוכן היה מאורגן ומובן.

התרגול היה מתאים

ומועיל.

המדריכים הגיעו מוכנות

ללמד.

ההכשרה השיגה את

מטרותיה.

אוכל ליישם את מה

שלמדתי.

ההכשרה איכותית.

קיבלתי כלים תומכים

שעשויים לסייע בתהליך

המנטורינג.

בעקבות השתתפותי

בהכשרה,

אני מרגיש יותר מוכן

להיות מנטור.

להלן רשימת נושאים שנלמדו במפגש הראשון. אנא ציין לגבי כל נושא האם לדעתך הוא יעזור

לך במהלך תפקידך כמנטור.

יעזור לי

במידה רבה

יעזור לי

לא כל כך

יעזור לי

בכלל לא

יעזור לי

היכרות ותאום ציפיות

לגבי תפקיד המנטור.

היכרות עם חמשת צירי

עבודה מרכזיים.

מימדי קידום.

הבניית פגישה ראשונה

עם המנטי.