Table of Contents Table of Contents
Next Page  61 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 61 / 70 Previous Page
Page Background

>>

61

תדריך מנטורים

מתווה לפגישת אבחון לתהליך מנטורינג

מטרות הפגישה:

•היכרות וחשיפה לתהליך המנטורינג.

•אבחון התאמה לתהליך המנטורינג.

מאפייני המשתתפים המתאימים למנטורינג:

•בעל הגדרת קידום ותכנית עבודה אישית ליישומה.

•בעל מוטיבציה וציפיות מותאמות מתהליך המנטורינג.

•נכונות להשקעת זמן.

•היעדר מודלים לחיקוי בשוק העבודה.

•צורך בתמיכה ובסיוע בתהליכי שינוי וקבלת החלטות.

•חוסר היכרות עם שיקולים ועמדות של מעסיקים.

•רשתות חברתיות שאינן מפותחות.

•חסמים תרבותיים בהקשר של עולם התעסוקה.

דגשים:

, האם תהליך זה מתאים

יש להציג בפני המשתתף כי מטרת השיחה היא לבחון יחד איתו

לו ולהגיע לידי החלטה משותפת.

•חשוב שהמשתתף יידע שהוא חלק מקבלת ההחלטה כדי ליצור שיתוף, אחריות ומחויבות

הדדית כבר מהשלב הראשון.

•במהלך כל הפגישה חשוב להיות קשובים להתנגדויות, חששות, רצונות וכו’ שעשויים לעלות.

יש להדגיש במיוחד מוטיבציה, פרואקטיביות, יכולת ורצון להתחייב וכן בשלות ופניות רגשית

סט השאלות הבא יסייע לך לזהות את הנקודות הללו.

לתהליך.

•יש לשלב בשיחה חיזוקים לבחירה בתהליך זה ולהדגיש את הערך המוסף של המנטור

עבור המשתתף: סיוע בתהליכי קידום מזווית שונה. מנטור שמגיע מהעולם העסקי בעל

ניסיון רב מעולם התעסוקה וראייה רחבה, בעל יכולת להרחיב את ההסתכלות על תחומי

עיסוק רלבנטיים, הכנה לשיחת משוב / שכר ועוד.

מהלך הפגישה:

א. פתיחה: שאל את המשתתף: האם אתה יודע / מכיר / שמעת על המושג מנטורינג?

מטרת השאלה: לבדוק עם איזו רמת היכרות / ניסיון מגיע המשתתף, להתחיל יחד מאותה

נקודת הבנה של המנטורינג במסגרת תכנית קידום ולגייס את המשתתף בנקודה שבה הוא

נמצא בתהליך הקידום שלו.