Table of Contents Table of Contents
Next Page  64 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 64 / 70 Previous Page
Page Background

64

<<

תדריך מנטורים

טופס תאום ציפיות לקראת הצמדה למנטור

תאריך:______________

שם: ________________

ברכות,

נבחרת לקבל ליווי על ידי מנטור

, בדרג ניהול ביניים ומעלה, אשר יחנוך וילווה אותך מתוך ניסיון חיים אישי

מתנדב

המנטור הוא

עשיר וקריירה מקצועית. לצורך תהליך זה נדרש תאום ציפיות בין שני הצדדים וכן נדרשת

מחויבות ומסירות לתהליך.

לקראת מפגשך הראשון עם המנטור, מצורף כאן קובץ שאלות והמלצות אשר יעזור לך להגיע

מוכן לתהליך עם המנטור.

שאלות:

. מהן ציפיותיך מהמפגשים עם המנטור?

1

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

. האם ישנן העדפות או מגבלות מיוחדות למפגש עם המנטור? מבחינת מיקום גאוגרפי, מגדר

2

או אחר

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

. מיקום ומועד הפגישות ייקבע בהתאם למוסכם בינך לבין המנטור. נסו לקבוע יום ושעה קבועים

3

אחת

למפגשים. כדי ליצור קשר משמעותי עם המנטור שלכם, נדרשת מכם מחויבות להיפגש

לשבועיים-שלושה.

. במהלך המפגשים הראשונים מומלץ לשים דגש על:

4

שאל את המנטור כיצד הוא רואה את הקשר הזה, כיצד מצפה שהקשר

תיאום ציפיות הדדי:

יתנהל, מה מצפה לקבל מהקשר. סביר להניח שהמנטורים ישאלו אותך את אותן השאלות

בדיוק, יתעניינו וירצו לשמוע עליך ועל הרצונות והמטרות שלך בתהליך זה.

ספר למנטור מהן שאיפותיך התעסוקתיות, מה חשוב לך

ספרו למנטור על הציפיות שלכם:

בקשר עם המנטור, מה היית רוצה לעשות במשותף, מה מעניין אותך וכולי.