Table of Contents Table of Contents
Next Page  65 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 65 / 70 Previous Page
Page Background

>>

65

תדריך מנטורים

גם המנטורים מתרגשים במפגשים ראשונים. ככל שתהיו חופשיים,

פתיחות ושיתוף:

פתוחים ומשתפים יותר, כך ייפתח גם הצד השני, ואפשר יהיה להגיע לנושאים רלוונטיים

בעלי השפעה.

שמרגיש לכם נכון. המנטורים הם כתובת מצוינת

שתפו את המנטור בכל נושא תעסוקתי

שעולות בתהליך הקידום התעסוקתי שלכם, כגון בחירת מסלולי קריירה,

מקצועיות

לסוגיות

איך להתכונן לשיחת שכר, איך לקבל משוב מהמנהל במקום העבודה הנוכחי, איך להרחיב

את ההסתכלות על תחומי עיסוק רלוונטיים וארגונים, בחירת מקום לימודים וכולי.

•היו עצמכם, שאלו שאלות בצורה חופשית, ועודדו שאילת שאלות מצדו של המנטור.

קבעו מנגנון להתקשרות ביניכם והקפידו לעמוד בו. לדוגמה

מנגנון התקשרות ועמידה בזמנים:

אם קבעתם יום קבוע למפגש אחת לשבועיים, ודאו מראש כיצד מגיעים לנקודת המפגש,

דקות); אם קבעתם לתאם פגישות

10-

והקפידו להגיע בדיוק בזמן (מומלץ אף להקדים בכ

טלפוניות, היו זמינים בזמן המדויק והתייחסו לכך כאל פגישה לכל דבר ועניין; אם קבעתם

להתעדכן באמצעות הדוא”ל, דאגו לעמוד בהתחייבותכם. הגיעו מסודרים לכל פגישה, עם

כלי כתיבה ולאחר שהקדשתם מחשבה במה הייתם רוצים להתמקד בשיחה.

. כחלק מתהליך הקידום התעסוקתי בו התחלת, המנטור התנדב ללוות אותך למשך חצי

5

שנה.

במקביל, הנך מוזמן לפנות אלי בכל שאלה או התלבטות העולות בדרך. במהלך תקופה זו,

אבקש ואשמח להתעדכן אחת לחודש כיצד מתקדם הקשר.

בהצלחה!

שם המשתתף: _______ טלפון: ___________ דוא”ל: _________________

שם רכז קידום : _______ טלפון: ___________ דוא”ל: _________________