Background Image
Next Page  1 / 48
Information
Show Menu
Next Page 1 / 48
Page Background

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

29.05.15 |

י"א סיון התשע"ה

| 162 '

גליון מס

"התקשורת בעיני היא המפלגה החזקה בישראל". יותם זמרי אושיית הפייסבוק עונה על פרויקט השו"ת #עמ'_62 בעזרת ה- Share כנס 'חשבון הנפש בשמאל' הפך למפגן הטחת חבטות נגד 'בני עקיבא': עמ' 01 "הם פרים ורבים ומשתלטים על תקציבים" • הוא חזר בתשובה הזוגות שנלחמים להשאר יחד כשאחד מבני הזוג מתקרב עמ' 82 לאבא שבשמיים • רק כחול לבן הרב ארי שבט סבור שעל יהודי אמריקאי חל איסור הלכתי להניף את דגל ארה"ב עמ' 02