Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 168 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 168 Previous Page
Page Background

>>

7

תדריך הפעלה

|

קידום בתעסוקה

על הגיית התכנית ועל האפשרות להפוך חזון למציאות.

פרופ’ יוסי תמיר והגב’ רינה לאור

על האמונה בתכנית

ד”ר סיגל שלח

, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, ו

גב’ מיכל צוק

ועל החשיבות הניתנת לנושא קידום העובדים בשכר נמוך בישראל.

, סמנכ”ל מחקר ותכנון בביטוח הלאומי,

פרופ’ דניאל גוטליב

שותפינו בוועדות המקצועיות:

ממשרד

שלי נורדהיים

מבנק ישראל והגב’

הגב’ ניצה קסיר

ממשרד הכלכלה,

הגב’ דפנה מאור

הרווחה.

שותפינו בוועדות ההיגוי של התכנית, אשר סייעו לכוון ולמקד את פיתוח התכנית ואת הפעלתה:

ממשרד

הגב’ גל יעקובי, הגב’ שירה ברלינר-פולג, הגב’ אלה אייל בר דוד והגב’ אורנה חביב

ממשרד הרווחה.

הגב’ לינדה דגן

הכלכלה,

הגוף המפעיל ביעילות ובמקצועיות

,ALD

מקבוצת

ד”ר זיגמונד בלובבנד והגב’ יפית בוכריס

שותפינו

את תכנית קידום לעובדים בשכר נמוך.

הגב’ ענת

ממיקרוסופט,

הגב’ הגר קוסטיאנובסקי

שותפינו לפיתוח מערך מנטורים מתנדבים:

משירותי

הגב’ דורית מוסצ’ו בן סימון

מטבע,

הגב’ שגית פרכטר ברצלבסקי

מבנק הפועלים,

גנץ

, מנהלת המרכז להכשרת בכירים באוניברסיטה העברית,

הגב’ יפעת כהן חדד

בריאות כללית,

מאמדוקס.

הגב’ איילת יגור איילון

ו

, פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית, המלווה אותנו בפיתוח התכנית ושותפה בכתיבת

ד”ר דנה פרג

תדריך זה.

, על תיעוד התכנית ועל עריכה לשונית של תדריך זה.

שירלי מרום

, אשר ערכה תדריך זה לכדי תוצר ידידותי למשתמש, מאורגן וממוקד, ויזואלי ונגיש

שירי דייטש

לקריאה.

מתכניות מפתח, ריאן, אשת חיל,

רכזי ורכזות הקידום, המנהלים והמנהלות

תודה מיוחדת לכל

, רמפה ורשות מקדמת תעסוקה, אשר למדו את התכנית, פעלו בשטח וקידמו

Excel HT

במקצועיות את המשתתפים ואת התכנית.

, מנהלת

רויטל סילס

, מנהלת תכנית קידום ארצית;

מיכל תימור

ולבסוף, כמובן לצוות קידום היקר:

,

אלי מורגנשטרן

, מנהלת ההדרכה הנוכחית ו

דפנה ברזילי

ההדרכה היוצאת של תכנית קידום,

רכז קידום ארצי בתכנית מפתח; אשר עמלו ימים כלילות לפיתוח מתמיד של התכנית ושל

ההון האנושי שבה.

תודות