Background Image
Next Page  1 / 16
Information
Show Menu
Next Page 1 / 16
Page Background

באחוה

ינואר 5102

www.achva.ac.il

ד"ר עדו צורים זכה

במלגת מחקר מטעם

הרשות להגנת הסביבה

מגיעים להישגים באקדמיה

שגריר ארה"ב בישראל,

דן שפירו, ביקר במכללה

בפתיחת השנה

הוקם המרכז לשונות ורב-

תרבותיות

לראשונה במכללה - יריד

חשיפת פרויקטים חברתיים

של עשר עמותות מובילות