Á Â ˙ È Ù Â † ¯ ˜ Á Ó
≤≤
ÔÎÂÒÓ†¯ÓÂÁφ˜Â¯‰†˙‡†ÍÙ‰†Ô¢ÈÚ‰†∫ÈÏ˘†·ÂÏÈ˘
‰Ù‰†Ô˯҆˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï†˙¯ȷ҉†˙‡†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†¯È·‚Ó†˙Âȯ‚ÈÒ†Ô˘ÚÏ†Û˘Á˘†˜Â¯
סכנה נוספת הטמונה בעישון סיגריות התגלתה
לאחרונה בפקולטה לרפואה בטכניון. המחקר
נערך בהנחיית פרופסור אברהם רזניק מהמחלקה
לאנטומיה וביולוגיה של התא וד"ר רפי נגלר
מהמחלקה לפה ולסת בבית החולים רמב"ם.
במחקר החדשני, שעליו דיווח כתב העת הבריטי
לסרטן, גילו החוקרים כי עשן הסיגריות מפרק
מולקולות רוק שמטרתן להגן על הפה, והופך
אותן לקוקטייל מסוכן של כימיקלים המגביר את
הסבירות לסרטן הפה.
הרוק שבפה מכיל נוגדי חימצון - מולקולות
המגנות בדרך כלל על הגוף מפני סרטן. העישון
לא רק פוגע ביכולתו של הרוק לבצע תפקיד זה,
אלא אף הופך אותו לחומר מסוכן. "המחקר שלנו
מראה כי רוק הנחשף לעשן סיגריות לא רק מאבד
את תכונותיו המועילות, אלא גם הופך לגורם
SpineAssist
מעין "נהג מונית". ה-
המזיק לגוף, הורס את תאי הפה ופוגע בפעילות
האורלית", הסביר ד"ר נגלר והוסיף כי "מרבית
האנשים יופתעו לגלות כי המיזוג של רוק ועשן
קטלני לתאי הפה יותר מעשן סיגריות לבדו".
במחקר, שפורסם בכתב העת הבריטי לסרטן, בחנו
פרופסור רזניק וד"ר נגלר וצוותו במעבדה את
השפעת עשן הסיגריות על תאים סרטניים. מחצית
מהתאים נחשפו לרוק שנחשף לעשן סיגריות,
והאחרים - לעשן בלבד. תאים מהקבוצה הראשונה
נפגעו ביתר שאת, והנזק גבר עם התארכות החשיפה
לרוק.
סיגריות ואלכוהול הם גורמים עיקריים לסרטן
הגרון והפה. מדובר בסרטן בשפה, בפה, בלשון,
בחניכיים, במיתרי הקול ובלוע. כ-004 אלף מקרים
חדשים של סרטן באיברים אלה מתגלים ברחבי
העולם מדי שנה, מרביתם במדינות מתפתחות.
במרכז לניהול פרויקטים בטכניון פותח
סימולטור המאפשר אימון בניהול פרויקטים
בסביבת עבודה "מציאותית" - כלומר סביבה
שהינה מרובת פרויקטים, דינמית ואקראית.
הסימולטור הינו כלי תוכנה ייעודי המשלב
case
לימוד אינטראקטיבי ודינמי של תרחישים )
( עם מערכת ניהול פרויקטים
studies
PMT
אפקטיבית ופשוטה. כלי התוכנה, הנקרא
(, כולל יכולות
Project Management Trainer
)
חדשניות בתחום של שמירה וניתוח של
היסטוריית למידה ומנגנוני משוב.
‰¯˜·†¨·˜ÚÓ†¨ÔÂÎ˙
הסימולטור פועל בסביבת מערכת ההפעלה
תוך שימוש בכלי ובשפת הפיתוח
Windows
. ניתן להריץ את הסימולטור
Visual Studio
של
בסביבת מחשב אישי סטנדרטי. קיימת
קישוריות בין הסימולטור לבין מערכת
, כך שניתן לייצא את נתוני
Microsoft Project
הסימולציה לכלי המסחרי ולהשתמש ביכולות
הקיימות בו לצורך תכנון הפרויקט, מעקב ובקרה.
במסגרת עבודת מחקר בנושא למידה בתחום
ניהול הפרויקטים באמצעות סימולטורים בוצע
שימוש נרחב בסימולטור. תרחישי למידה
מגוונים הורצו על ידי כ- 052 סטודנטים ממספר
מסלולי לימוד לתארים ראשון ושני בפקולטה
להנדסת תעשיה וניהול בטכניון.
על בסיס תוצאות המחקר פותחו עקרונות
התיכון והמימוש של סימולטורים, נחקר אופן
השימוש המיטבי במנגנוני היסטוריה ומשוב
ופותחו הגדרות המאפשרות אימון אופטימלי
באמצעות הסימולטור.
מספר ארגונים העוסקים בפרויקטים מערכתיים
מורכבים מגלים עניין בסימולטור ככלי לאימון
צוותי פרויקטים ומנהלי פרויקטים, השימוש
בסימולטור יקצר את זמני הלמידה ויאפשר
הכשרה והסמכה של מנהלי פרויקטים באופן
מהיר יעיל וזול.
˙¢„Á†˙ÂÈ‚ÂÏ„Â˙Ó†ÁÂ˙ÈÙ
המרכז לניהול פרוייקטים, בראשותו של
פרופסור אבי שטוב, פועל במסגרת הפקולטה
להנדסת תעשיה וניהול בטכניון. המרכז עוסק
בפיתוח מתודולוגיות חדשות בתחומים השונים
של ניהול פרויקטים, תוך התמקדות בתשעת
התהליכים האופייניים לפרויקט מודרני: תהליך
האינטגרציה, תהליך ניהול התכולה, תהליך ניהול
הזמן, תהליך ניהול העלויות והתקציב, תהליך
ניהול האיכות, תהליך ניהול משאבי אנוש, תהליך
ניהול התקשורת, תהליך ניהול הסיכונים ותהליך
ניהול הרכש.
בנוסף לפיתוח ידע חדש עוסק המרכז גם
בלימוד ואימון סטודנטים, מנהלים ומהנדסים
ותיקים בתחום של ניהול פרויקטים.
˙ÈÓÈ„†‰·È·Ò·†ÌÈ˘È¯نωÈφÈ˘„Á†¯ÂËÏÂÓÈÒ
È˯„ËÒ†È˘È‡†·˘ÁÓ·†¨¢˙ÂÂÏÁ¢†˙·È·Ò·†ÏÈÚىφÔ˙È†¯ÂËÏÂÓÈÒ‰†˙‡
רוב החולים הסובלים מסוגים אלה של סרטן
במשך למעלה מחמש שנים צפויים למות מן
המחלה.
ÌÈÈ˙ÚÈÓ†ÌÈÏÂÙÈË
פרופסור רזניק וד"ר נגלר ועמיתיו מאמינים כי
המחקר שביצעו עשוי להביא לפיתוחם של
טיפולים מניעתיים חדשים נגד סרטן הפה.
"הבנת תהליך התפתחותו של סרטן הפה מעניקה
למעשנים סיבות נוספות לנסות להיגמל", אמר
ז'אן קינג מהמכון הבריטי לחקר הסרטן, המפרסם
את כתב העת הבריטי לסרטן.
"אנשים מודעים לקשר בין עישון סרטן ריאות,
והמחקר החדש מביא ראיות בנוגע לנזק שעשוי
העישון לגרום לפה", הוסיף קינג.
52...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...1