‰·È·Ò·†˘„Á
1 בדצמבר יתקיים כנס סטודנטים לתארים גבוהים בטכניון, בחסות מכון
-
ב
"גרנד" למחקר המים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. בכנס יוצגו שיטות
חדשניות לזיהוי זיהומים לאורך חופים, התפלה של מים מליחים ושפכים,
אלקטרופלוקולציה, מים אפורים, שיקום קרקעית, זיהום אוויר ופסולת מוצקה.
במסגרת הכנס תתקיים הרצאת אורח.
טים נוספים ניתן למצוא באתר:
"שמלת התה" עוצבה על ידי מירי ששון )בתמונה( מהפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים. במסגרת קורס עיצוב בסיסי נתבקשו הסטודנטים לבחור מוצר
כלשהו, ועל בסיס ניתוח תכונותיו, חומריו, מימדיו וההיסטוריה שלו לערוך לו
טרנספורמציה כלשהי. השמלה, העשויה משקיות תה, הוצגה בתערוכה השנתית
שערכה הפקולטה בחודש יוני האחרון.
‰˙‰†˙ÏÓ˘
בסוף יוני ערכו מקהלות הטכניון והתזמורת הסימפונית קונצרט חגיגי לסיום
סמסטר האביב. התזמורת הסימפונית, בניצוחו של מנחם נבנהויז, עם החצוצרן
פלד יובל מהפקולטה להנדסת חשמל, ניגנה קונצ'רטו לחצוצרה מאת היידן
וסימפוניה מספר 4 מאת ברהמס.
המקהלה האוראטורית והמקהלה הקאמרית שרו, בניצוחו של לאונטי וולף,
יצירות מאת מלחינים שונים, מתקופת הבארוק ועד המאה העשרים.
·È·‡‰Ó†ÌÈ„¯Ù
˙ÂÏ·‚†‡ÏÏ
ב-21 ביולי ביקרה בגן האקולוגי בטכניון משלחת מהרשות הפלסטינית. הביקור
נערך במסגרת סמינר בן שבועיים בנושא ניהול איכות סביבה, אשר אורגן על
ידי מכללת הגליל. הסמינר התקיים בחסות ממשלת יפן, התומכת בקיום תוכניות
שמטרתן לקדם הידברות בין ישראלים לפלשתינאים.
81 בכירים מתעשיית המזון והממתקים סיימו לאחרונה קורס ייחודי בטכניון
- טכנולוגיה של ייצור ממתקים. פרופסור אורי קוגן מהפקולטה להנדסת
ביוטכנולוגיה ומזון אמר כי הקורס הייחודי עסק בתהליכים העיקריים בייצור
מוצרי מתיקה. במסגרת הקורס נבחנו התופעות הפיזיקליות והכימיות והמנגנונים
המשפיעים על איכות המוצר ועל חיי המדף שלו.
את ההשתלמות הוביל ד"ר איל בן יוסף, מומחה בתעשיית הממתקים שעבד
בארה"ב כמהנדס פיתוח.
m&m
במשך ארבע שנים בחברת
ү˜†Ï˘†˜˙ÂÓ
˙ȯÂËÒȉ
¢Í¯„†Ô·‡¢
האיגוד הבינלאומי של מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, המונה יותר מ-063 אלף
חברים, הגדיר את האלגוריתם של הפרופסורים יעקב זיו ואברהם למפל
מהטכניון כ"אבן דרך" בתולדות האלקטרוניקה: "אלגוריתם זיו-למפל תרם
משמעותית להפיכת האינטרנט למדיום תקשורת גלובלי". האלגוריתם, שפורסם
ב-7791, מאפשר לדחוס מידע המועבר בתקשורת אלקטרונית, וכך לצמצם
את הזמן הנדרש להעברת המידע בלי לאבד דבר מתוכנו.
בתמונה )משמאל(: יו"ר האיגוד קליאון אנדרסון, פרופסור יעקב זיו, נשיא
הטכניון פרופסור יצחק אפלויג, יו"ר האיגוד בישראל פרופסור ישראל צדרבאום,
ונשיא איגוד התקשורת העולמי קרטיס סילר.
52...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,1