≤±
מירון מנדלסון, סטודנט בפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים, ניסח בעבודת המאסטר שלו עקרונות
חדשניים לעידוד השימוש באופניים בישראל.
מנדלסון, שהינו מהנדס בהכשרתו, מציין בפתח
עבודתו כי נושא התכנון עבור רוכבי אופניים עלה
בשנים האחרונות על סדר היום של הציבור הישראלי,
ועם זאת, שיעור הרוכבים עדיין זעום בהשוואה
לאירופה.
יתרונות הנסיעה באופניים ידועים לכל - כושר גופני,
חיסכון בכסף ועוד. גם לאיכות החיים הציבורית
תורמת הנסיעה באופניים, בהפחיתה את זיהום
ÌÈÏ‚Ï‚‰Ó†˙ÂϘӉ†˙‡†‡ÈˆÂ‰Ï
עמדות המחשב בגני ילדים הינן כלי חברתי: יותר
משני שלישים מן הילדים בגנים מעדיפים לשחק
במחשב עם עוד חבר )או חברים(, וכ-%06 מהם אוהבים
שמתבוננים בהם כאשר הם עובדים במחשב. אלה
כמה מממצאיו של מחקר שערכה יעל מילוא-שוסמן,
בהנחיית ד"ר רחל זבה, בנושא עמדות מחשב בגני
ילדים בגילאי 4-6.
המחקר, שנערך בשיתוף משרד החינוך, בוצע בהמשך
לעבודה של שרון נוימן, גם היא בהדרכת ד"ר זבה,
בנושא סביבת מחשב בבתי ספר.
מרבית הגננות )%68(, על פי המחקר, אינן מרוצות
מעיצובה ותכנונה של עמדת המחשב הקיימת. לפיכך
לא הסתפקה מילוא-שוסמן בשלב התיאורטי של
המחקר אלא ניסחה, על פי הממצאים, את הצרכים
הנדרשים מעמדת המחשב בגן, ואת הקונספט
התכנוני-עיצובי הנגזר מהם.
יעל מילוא-שוסמן עבדה במשך שש שנים ב"כתר
פלסטיק", שם עיצבה למעלה ממאה מוצרים. לאחר
שעיצבה בחברת "צאג" שולחן מחשב למבוגרים
הבינה שעמדת המחשב המצויה בגן של בנה אינה
מותאמת לצרכיהם האמיתיים של הילדים. כך הגיעה
למחקר האמור.
"הגנים", אומרת מילוא-שוסמן, "משקיעים הרבה
בחומרה, אבל סביבת המחשב לא משתנה".
עמדת המחשב הרצויה, כך עולה מן המחקר, אמורה
להתאים לכמה משתמשים בו זמנית; להכיל מקום
מיוחד לגננת או לילד המשמש כמדריך; ולאפשר
גם לילדים שאינם עובדים באותו רגע על המחשב
להתבונן במחשב ובילד המשתמש בו. דרישות
נוספות שצוינו על ידי מרבית הגננות היו: ניידות
)של העמדה(, עמידות בפני נזקים, צבעוניות, ותאים
ומגירות לאיחסון.
¯ÂÙÈ˘Ï†˙ÂÚˆ‰†∫ÌÈ„ÏȆÈ‚·†·˘ÁÓ†˙„ÓÚ
האוויר ואת הצפיפות בכבישים. יתר על כן, כפי
שמסבירים פרופסור דני שפר וד"ר פנינה פלאוט
שהנחו את מנדלסון בעבודתו, ישראל היא מדינה
"קלאסית" לרכיבת אופניים. מזג האוויר נוח יחסית,
וערים רבות הינן שטוחות.
למרות זאת, על פי נתונים משנות השמונים, רק
%2.2 מן הנסיעות בישראל מבוצעות באופניים.
בהולנד, לדוגמה, מדובר ב-%72 מן הנסיעות.
תל אביב היא דוגמה בולטת לעיר שטוחה, שבה
מתבקשת הרכיבה על אופניים. ואכן, באמצע שנות
התשעים החליטה מועצת העיר תל אביב לפתח
מערכת שבילים לרוכבי אופניים. המחקר של
מנדלסון נועד לנסח קריטריונים למערכת כזו.
כדי להגביר את השימוש ברכיבת אופניים, מסביר
פרופסור שפר, דרושה עבודה בכמה חזיתות, ביניהן
הגברת המודעות ליתרונות האופניים וקביעתם של
נתיבים שיהיו נוחים ובטוחים ויובילו את הרוכב
בבטחה וברציפות מנקודת המוצא לנקודת היעד.
"מעודדים נוספים" הינם, לדוגמה, האפשרות להעמיס
את האופניים על רכבת או אוטובוס, הימצאותן של
מקלחות במקום העבודה, ומתקנים לחניית האופניים
וקשירתם.
ÌÈÈÙ‡·†˘ÂÓÈ˘‰†„„ÈÚφ˙È˘„Á†˙ÈÎÂ˙†‰ÁÒÂ†ÌȯچÈÂȷ†‰¯Â˘ËÈί‡Ï†‰ËϘٷ
תחנת אוטובוס באמצע שביל אופניים
בשדרות דוד המלך בתל אביב
שביל אופניים בסמוך לחניות,
כולל מרווח בטחון לדלת נפתחת
תמרור מיוחד, מעבר חצייה לרוכב אופניים
והנמכת אבן שפה בחציות
"המחשב שאני חולם" - ציורים של תלמידי כיתה א'
Á Â ˙ È Ù Â † ¯ ˜ Á Ó
52...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...1