ביום ראשון, כ"ג בשבט תשס"ד 4002.2.51, נהרג גבי
שירן, תלמיד הפקולטה להנדסת חשמל, בתאונת
דרכים בדרכו לטכניון.
גבי שירן ז"ל נולד בכ"ה בניסן תשל"ו, 52 באפריל
6791. הוריו התגוררו אז במעונות הסטודנטים בטכניון
- מרים למדה מתמטיקה ושבתאי למד חשמל.
גבי התחיל את לימודיו כעתודאי בפקולטה להנדסת
חשמל בתשנ"ה וסיים אותם בשנת תשנ"ט, בממוצע
גבוה במיוחד שהקנה לו הצטיינות ראויה לשבח. לאחר
לימודי התואר הראשון התגייס לצבא ושירת בחיל
האוויר. עם שחרורו בחר שלא לחזור מיד לטכניון,
אלא להקדיש שנתיים ללימוד תורה בישיבת מעלה
אדומים ורק לאחריהן לחזור לטכניון.
לאור הישגיו בתואר ראשון זכה מיד עם קבלתו לתואר
השני במלגה הגבוהה ביותר הניתנת בלימודי מוסמכים
- מלגה בת חמש מנות בתוספת מלגת הצטיינות.
המלגה הייתה מלווה במכתב מדיקן הסטודנטים, שבו
נאמר בין היתר: "הנני שמח לבשר לך כי זכית להימנות
עם מקבלי מלגת המצוינים של ביה"ס ללימודים
≤∞∞¥≠±π∑∂†¨Ï¢Ê†Ô¯È˘†È·‚
 ¯ Î Ê Ï
חובב טבע. גבי שירן בטיול ברמת הגולן
מוסמכים בסמסטר א' תשס"ד. המלגה ניתנת על
בסיס תחרותי, לקבוצה קטנה של משתלמים חדשים
לתואר מגיסטר, אשר ציוניהם בתואר ראשון היו
גבוהים במיוחד. אני מברך אותך על זכייתך במלגה
זו ומאחל לך הצלחה בלימודים ובמחקר."
גבי לא אכזב גם בלימודיו לתואר שני: ממוצע ציוניו
במעט המקצועות בהם הספיק להיבחן היה 79.
"גבי", מספרת אמו מרים, "היה כבור סוד שאינו
מאבד טיפה. הידע שרכש בשקידה הוטמע עמוק
בראשו. מדהימה הבקיאות שגילה במדעים לצד
הבקיאות שגילה בש"ס ופוסקים. הוא היה מסוגל
לדון בדקדוקה של מילה במקרא על בסיס כללי
הדקדוק העברי כפי שיכול היה לדון בעקרון אי
הוודאות".
ÔÈÈˈÓ†·È„†¨ÚÂˆ
בזמנו הפנוי הרבה גבי לטייל בארץ, בגפו ועם חברים,
עם החברה להגנת הטבע או בניווט עצמי עם ספר
או מפה. חברים ומכרים היו פונים אליו בתקופות
שבין הלימודים כדי שימליץ להם על מסלול.
למרות הצטיינותו היה גבי בחור צנוע ביותר. לעתים
העדיף להתבודד, והיה מסתגר בחדרו ומנגן באורגן.
עמיתיו ללימודים זוכרים אותו כולם כבחור אציל
מידות, שקט ולא מתבלט. סטודנטים שלמדו אצלו,
או אתו, ידעו לספר על אופיו הנדיב.
≤≥
ספרו של פרופסור אברהם סידי,
Practical Extrapolation Methods, Theory
,
and Apliccations
קיימברידג'. הספר עוסק בשיטות
אקסטרפולציה )החשת התכנסות(.
הנפוצות במדע והנדסה הינה חישוב של גבולות
של סדרות אינסופיות בדיוק גבוה. למעשה,
במקרים רבים מתקבלים הפתרונות כגבולות
של סדרות של קירובים, אך התכנסותן האיטית
של סדרות אלה הופכת את חישוב הגבולות
לתהליך יקר.
על בעיה זו ניתן להתגבר באמצעות שימוש
בשיטות החשת התכנסות, אשר מוזילות את
תהליך החישוב באופן ניכר. יש לציין כי קיימים שטחים, כגון פיסיקה מולקולרית
חישובית, בהם לא ניתן להסתדר ללא שיטות החשה.
בספרו עוסק פרופסור סידי, מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, בכעשרים שיטות
לא-ליניאריות היעילות ביותר לאקסטרפולציה. הספר מיועד למתמטיקאים, חוקרים
במדע שימושי, מהנדסים וסטודנטים מתקדמים בתחומים שונים.
‰Ò„‰·Â†Ú„Ó·†‰˘Á‰†˙ÂËÈ˘
Ô·˘Á·†Ìȇ·
"חשבון להורים - ספר למבוגרים
על מתמטיקה של ילדים" הינו
ספר הדרכה המיועד להורים
הרוצים לעזור לילדיהם בלימודי
המתמטיקה בבית-הספר היסודי.
מעבר לכך, זהו גם ספר של
הזדמנות שנייה, למבוגרים
שרוצים לחזור אל המתמטיקה
שלמדו בילדותם, מזווית חדשה
ובוגרת.
המחבר, פרופסור רון אהרוני, הוא
חבר הפקולטה למתמטיקה. לפני
כארבע שנים הוזמן להיות ראש
צוות שעסק בקידום החינוך המתמטי היסודי בעיר מעלות. בתפקיד זה
לימד בכיתות והנחה מורים. הספר נקרא כעין יומן מרתק על הדרך שעבר
המחבר ועל התובנות שרכש באותה התנסות. פרופסור אהרוני הגיע
למסקנה שהמתמטיקה היסודית אינה פשוטה כלל. יש בה הרבה יופי
ועומק, שהבנתם חיונית להוראה נכונה.
Ì È ¯ Ù Ò
52...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...1