≤∑
Ï È Ù Â ¯ Ù
ביום שלישי 51 ביוני נפטר, בגיל 75, בוגר הטכניון יעקב בליימן - מטובי
השחמטאים של ישראל ואדם שתרם תרומה אדירה לבטחון המדינה.
בליימן נולד בברית המועצות בשנת 7491. בגיל שבע החל לשחק שחמט, ועד
מהרה התגלו כישוריו הנדירים במשחק זה. בשנת 9591, כשהוא בן 21, הגיע
לארץ עם הוריו. כנער זכה בליימן באליפויות שחמט רבות - למשל מקום ראשון
באליפות הנוער ומקום שלישי בתחרות בינלאומית שנערכה בירושלים - ורבים
ניבאו לו עתיד מזהיר. האמן הישראלי משה צ'רניאק, שאותו הביס בליימן, אמר
עליו אז: "זה הכישרון השחמטי הגדול ביותר שיש לנו בישראל".
עם סיום לימודיו בתיכון בחר ללמוד, במסגרת העתודה האקדמית, בפקולטה
להנדסת חשמל בטכניון. כשהתגייס לצה"ל בתום לימודיו בטכניון חזר להתחרות
בשחמט.
תרומתו של בליימן לבטחונה של מדינת ישראל ידועה לציבור הרחב יותר
מהישגיו בשחמט, אולם אפילו היא אינה מוכרת כראוי בשל צניעותו של האיש.
לא רבים יודעים שבליימן הוא האיש שהפך את כל הפצצות ה"טיפשות" של
חיל האוויר הישראלי לפצצות חכמות, המסוגלות לאתר את המטרה בחושך
ובתנאי ראות קשים מבלי שהאויב יוכל להסיטן או להתגונן מפניהן.
עם שחרורו של בליימן מחיל הים )שם עסק בתיקון מערכות אלקטרוניות של
ספינות טילים( הוא הצטרף לחטיבת הטילים של רפא"ל, והיה ממפתחיו של
ה"פופאי" - טיל קרקע אוויר המשוגר ממטוסים כבדים ומצויד במצלמת
טלוויזיה. טיל זה נרכש גם על ידי צבא ארה"ב. במהלך עבודתו של בליימן
על הפופאי עלה בראשו רעיון מבריק: להפוך את הפצצות הקיימות של חיל
האוויר - הפצצות הישנות וה"טיפשות" - לפצצות חכמות.
בשנים 4991-2991 עסק בליימן, לבדו, במימוש הרעיון. רבים הטילו ספק
בישימותו של רעיון זה, אולם אחרים - ביניהם אילן רמון ז"ל - הביעו אמון
בבליימן, ומשרד הביטחון תיקצב את פיתוחו של דגם-האב של הפיתוח.
הניסוי שבוצע ב-8991 בדגם האב הוכיח כי מדובר ברעיון בר יישום. דן חלוץ,
לימים מפקד חיל האוויר, היה מלא התפעלות. השם שהוצמד למערכת החדשה:
.
spice
בשנת 3002, בסיועם של כמאה מהנדסים וטכנאים, השלים בליימן את הפיתוח
. ההמצאה עוררה עניין
spice
הסופי של המוצר, וחיל האוויר החל להתחמש ב-
בעולם כולו, וכיום מוערך פוטנציאל המכירות במיליארד דולר עד שנת 0102.
בסוף שנת 2002 זכה בפרס המנהל המצטיין של רפא"ל.
בשנים האחרונות לחייו חלה בליימן במחלת ניוון שרירים שהביאה למותו.
לאחר שנטש את עבודתו בשל המחלה שב לאהבת נעוריו - השחמט.
בכתיבת הכתבה הסתייענו בכתבתו של אלי תבור שפורסמה בכתב העת
"מהנדסים, אדריכלים וטכנולוגים", ובכתבתו של זאב גלילי ב"מקור ראשון".
˙¢ÙÈˉ†˙ˆˆÙφÏ΢†ÒÈΉ˘†˘È‡‰
52...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...1