הקים גם את הפרקליטות
הצבאית ואף שימש
כשופט צבאי.
עם רות התחתן ברוך
בשנת 5491, בקפה ורנר
ברחוב החלוץ בחיפה. הוא
מתעקש על שמו העברי
ואומר כי קראו לו ברוס
בצבא הבריטי. רפפורט
הוסמך כעו"ד בשנת 3591,
לאחר שירות צבאי בצבא
הבריטי ובצה"ל. בשנת
7591 הגיע לשוויץ והקים
עסקים חובקי עולם
בתחום הבנקאות, הספנות והנפט. במהלך השנים
מימן ובנה 47 ספינות גדולות ובהן מכלי דלק
וספינות מכולות ענקיות. בבעלותו שני בתי זיקוק
גדולים - באנטוורפן שבבלגיה ובמדינת האיים
אנטיגואה וברבודה שבאיי בהאמה.
פעילותו ההתנדבותית של רפפורט כוללת את קרן
אינטר-מאריטיים המתמקדת בתמיכה מתמשכת
בתחומי החינוך, הבריאות ויוזמות מדעיות ברחבי
העולם. מכון המחקר הרפואי על שם משפחת
רפפורט והפקולטה לרפואה על שם ברוך ורות
רפפורט בטכניון בחיפה, ובמאיו קליניק ברוצ'סטר,
מבטאות את המחויבות ארוכת הטווח של מר
רפפורט למחקרים רפואיים.
ברוך רפפורט מבקש, כאמור, להרחיב את התרומה
לבית הספר לרפואה בחיפה כדי שישרת את כל
המזרח התיכון; עתה, לאחר זכייתם של הרשקו
וצ'חנובר בפרס נובל, הוא מקווה שיהיה מי שישמע
לו. "אולי שמעון פרס צדק. צריך אמצעי לקידום
השלום, לעזור למדינות ערב השכנות, לרפא אותם,
לשלוח אליהם רופאים, להביא קנדידטים טובים
ללמוד רפואה אצלנו. זה דורש הרבה כסף". רפפורט
מבטיח להשתמש גם בקשריו הטובים עם מדינות
ערביות שאין להם קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
את ההודעה על הענקת פרס נובל לשני חוקרי
הטכניון קיבלו רות וברוך כשהיו במכוניתם בכביש
החוף, בנסיעה מביתם בקיסריה למרכז הארץ,
מבתם ורד, אשר שהתבשרה על הזכייה מגיסה,
פרופסור בני דרנגר, מנהל מחלקת החלמה ברמב"ם.
µ
∫ÌÂȉ†„Ú†‰·†ÍÂÓ˙φÛÈÒÂÓ†ÔÂÈÎË·†‰‡Âٯφ‰ËϘى†˙‡†ÌȘ‰˘†˘È‡‰†¨Ë¯ÂÙÙ¯†Í¯·
‰‡Âٯφ‰ËϘى†˙‡†ÍÂÙ‰‡¢
¢ÔÂÎÈ˙‰†Á¯ÊÓ‰†Ï˘†È‡ÂÙ¯‰†ÊίÓÏ
¢Ôڄȉ¢†Í¯ÂÚ†¨È˜Ò·ÂÊÈÏ·†È·‡†˙‡Ó
על קיר חדר הכניסה למשרדו של ברוך רפפורט
בז'נבה תלויה כרזה ובה הזמנה לאירוע שבו הוצג
בפני הקהילה המדעית מחקר על האוביקוויטין.
האירוע שבו מדובר התקיים בטכניון בשנת 4891.
בין המארגנים היו פרופסור מחקר אברהם הרשקו
ופרופסור מחקר אהרן צ'חנובר.
הכרזה לא הוצאה עתה לרגל הזכייה בפרס נובל;
היא היתה שם תמיד כדי להזכיר לרות וברוך רפפורט
את משמעות תרומתם לפקולטה לרפואה בטכניון.
רות רפפורט זוכרת היטב את מעמד הנחת אבן
הפינה למבנה שבו שוכנת הפקולטה לרפואה על
שם רות וברוך רפפורט ומכון רפפורט למחקר. "ברוך
אמר שם: עוד תראו, יום אחד נקבל פרס נובל", היא
מחייכת.
ואכן, אין ספק שכאשר יצעדו הפרופסורים הרשקו
וצ'חנובר על מדרגות האולם המפואר בשטוקהולם,
יהיה זוג אחד שירגיש חלק בלתי נפרד מהמעמד
- רות וברוך רפפורט, שתרמו עד היום עשרות רבות
של מיליוני דולרים לבניית הפקולטה ולהמשך
עריכת המחקרים בה.
‰Á¯‰Â†˙‡ȯ·‰†Ì„ȘÏ
"בתכריכים אין כיסים ולכן אף אחד לא לוקח איתו
כלום לעולם הבא", אומרים רות וברוך רפפורט,
"מסיבה זו החלטנו לתרום לפחות שליש מרכושנו
למטרות קידום הרפואה ולמטרות רווחה". ברוך
מוסיף כי את המילה "ונתנו" ניתן לקרוא הן מימין
לשמאל והן משמאל לימין. "מי שנותן, הקדוש ברוך
הוא מחזיר לו".
הראיון המיוחד עם בני הזוג התקיים בקומת
הפנטהאוז של הבנק שבבעלות משפחת רפפורט
על גדת אגם ז’נבה. "סקופ" חשוב שהושג בראיון
זה הוא רצונו של ברוך רפפורט להפוך את הפקולטה
לרפואה ומרכז המחקר על שם רפפורט בטכניון
למרכז לימודי רפואה ותמיכה אזורית לכל ארצות
המזרח התיכון. לצורך זה הוא מוכן לנדב את
הקשרים שלו - גם עם מדינות שעדיין לא מכירות
בישראל.
על פי חזונו של רפפורט ידריכו חברי סגל
מהפקולטה לרפואה רופאים מארצות ערב, אשר
יקימו בארצותיהם מרכזי מחקר מסוגו של מכון
רפפורט. ברוך מצטט מדבריו של ראש הממשלה
לשעבר, ידידו שמעון פרס, שאמר לו שמחלות
אינן יודעות גבולות ולכן רפואה יכולה להוות גשר
לשלום.
ברוך רפפורט סירב עד כה להתראיין לעיתונות
בכלל ולעיתונות הישראלית בפרט. אחת הסיבות
המספקות
לכך היתה עסקיו עם מדינות ערביות
נפט לשני בתי הזיקוק הגדולים שבבעלותו -
בבלגיה ובאיים הקאריביים. לראיון הנוכחי הסכים,
לאחר ההודעה על זכיית שני חוקרים מהפקולטה
בפרס נובל, רק מסיבה אחת - לעודד תורמים
אחרים ברחבי העולם לעשות כמוהו.
ג'רלד ביצ'ונסקי, מנהל ההשקעות הראשי של
ברוך רפפורט, אף הוא דובר עברית. ביצ'ונסקי
אומר שקבלת פרס נובל היא התשואה הערכית
שקיבל ברוך רפפורט על תרומתו לטכניון. הוא
מוסיף כי אסור לשכוח שמדובר בפקולטה צעירה,
ויתר על כן - שההישג שבגינו מוענק עתה פרס
נובל הושג עוד בימיה הראשונים של הפקולטה.
ברוך רפפורט נולד בחיפה בשנת 2291 למשפחה
שעלתה מאוקראינה רק שנים ספורות קודם לכן.
אביו יששכר היה ממקימי מפעל המלט נשר
ולימים עבד שם גם אחיו יעקב. אחיו יצחק הקים
את הדואר בחיפה ואחותו רבקה הקימה את מד"א
חיפה. בדרך היתה גם האחות רחל, וברוך היה בן
הזקונים.
בצבא הקים ברוך את המשטרה הצבאית וכמשפטן
ברוך רפפורט והכרזה משנת 4891
52...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,1