בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 9

המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
שר שניות בלבד, זה הזמן
שלקח לפרופ' אהרון גדנקן
מהמרכז לננוטכנולוגיה
להפוך שמן בישול משומש,
שנאסף ממסעדות בבאקה
אל-ע'רבייה והוכנס למיקרוגל ביתי
בצירוף קטליזטור מוצק, לביו-דיזל שמניע
טנקים. לדבריו, כל עקרת בית יכולה לייצר
מהשמן השרוף של הצ'יפס דלק למכונית.
אבל השמן של הצ'יפס הוא רק מנת
הפתיחה. "את התירס, הסויה וצמח
הלפתית (קנולה), שמהם מפיקים את
השמן הצמחי, קוטפים רק פעם בשנה.
משום כך עברנו למיקרו-אצות, שאותן
אפשר לגדל ולקצור בכל שבועיים-
שלושה. החלק השומני באצות אלה
מגיע לשיעור גבוה של %26 והצלחנו
להפוך אותו בשלמותו, בתוך חמש דקות,
לביו-דיזל, גם פה בעזרת המיקרוגל
ושימוש בקטליזטור מוצק. תדלקנו בו
טנקים צבאיים והם נסעו ללא בעיה.
את הביו-דיזל אפשר לערב בדלק
רגיל ולהשתמש בו לתדלוק מכוניות".
המיקרו-אצות שמהן הופק השמן,
גדלות בבריכות מי ים שמטפח פרופ'
צבי דובינסקי לצרכי מחקר על צמחים
ימיים, בקמפוס בר-אילן.
קבוצת המחקר של פרופ' אורבך בוחנת את
האפשרות לפתח סוללות ליתיום-חמצן או
ליתיום-גופרית, יסודות שהחיבור ביניהם עשוי
לאפשר שחרור אנרגיה חשמלית בצפיפות
גבוהה ביותר. "לגבי ליתיום-גופרית אני פחות
סקפטי, אבל גם זה עדיין רחוק", אומר פרופ'
אורבך ומסייג: "הפיתוחים שאנחנו עובדים
עליהם יכולים להצעיד אותנו קדימה בכמה
עשרות אחוזים, אבל חשוב לומר שלא יהיו פה
מהפכות מבחינת ביצועים. מדענים צריכים
להיזהר! לפתרונות האלה יש דרישה גדולה
בשוק, אין זה תפקידו של המדען לעסוק
בשיווק, אלא לשים את הפיתוח הטכנולוגי על
קרקע מוצקה".
בעיית האנרגיה היא ביסודה בעיית סביבה.
המודעות לתוצאות הקשות של הזיהום
הסביבתי, בשילוב עם המחסור הצפוי בנפט,
יצרו אינטרס אמיתי לפתח מקורות אנרגיה
מתחדשים ולא מזהמים. עם כל ההסתייגויות
ועל אף הבעיות שהמדענים מתמודדים
עימן - סבור פרופ' אורבך - הרכב החשמלי
הוא מהפכה ודאית והעתיד שייך לאנרגיות
החלופיות. "למדינת ישראל יש תשתית
מדעית מצוינת בנושאי אנרגיה, פיתוח מקורות
כוח ומערכות קליטת אנרגיה מתחדשת. אני
מקווה שהגורמים הממשלתיים העוסקים
בנושאי אנרגיה ישכילו לנצל זאת, לרווחת
תושבי ישראל".
59, 89, צ’יפס
פרופ' אורבך: "אין זה מתפקידו של המדען לעסוק בשיווק"
פרופ' אהרון גדנקן: "כל עקרת בית יכולה לייצר
מהשמן השרוף של הצ'יפס דלק למכונית"
9
ע