בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 16

16
”ר רחל לבמור היא אישה רבת
פעלים הנמנית עם הטוענות
הרבניות הראשונות בישראל.
היא פועלת במישור הציבורי
למען עגונות ומסורבות-גט
במסגרת תנועת “ישראל
הצעיר” ומרצה בנושא מסורבות-גט ועגונות.
, “מנעי עינייך מדמעה: הסכמי קדם
ּ
ספרה
נישואין למניעת סירוב גט”, שהוא חיבור
רבני ואקדמי כאחד, התפרסם בשנת 9002
והופץ בספריות האוניברסיטאיות ובמוסדות
רבניים ציוניים בישראל, ובכללם בית הדין
הרבני הממלכתי. בקיץ האחרון קיבלה משרת
המשפטים ציפי לבני מינוי כחברה בוועדה
לבחירת דיינים.
ד
יש כבוד
ד"ר רחל לבמור, בוגרת המחלקה
לתלמוד בבר-אילן, פועלת רבות לקידום
מעמדן של נשים בכל התחומים הקשורים
בדיני אישות. אחד התחומים שבהם כבר
הצליחה לחולל שינוי הוא מיסודו של
"ההסכם לכבוד הדדי" - הסכם ממון
קדם נישואין
מאת: ענת מזרחי
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...62
Powered by FlippingBook