בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 18

ירי ארץ ישראל הם מרכיב
נום הלאומי שלנו.
ֶ
חשוב בג
הם נמצאים שם, לפעמים
דומיננטיים יותר, לעתים
מאבדים מעוצמתם נוכח
מגמות מוזיקליות כאלה
ואחרות, אבל תמיד אתנו. דגלון בולט בתחנות
חיינו וסמן דרך תרבותי של זמן ומקום.
"שירי ארץ ישראל הם השיר של העם שלנו,
ביטוי לרגשותיו ושיקוף של ההיסטוריה שלו",
אומרת ד"ר טלילה אלירם, חוקרת במחלקה
למוזיקה בבר-אילן, "כולם שרים אותם ויש
בהם יכולת ללכד. 'שיר ארץ ישראלי' הוא שיר
ששרד את מבחן הזמן". בשנת תרמ"ב (2881),
עם עליית הביל"ויים, כתב המלחין, המשורר
והבדחן אליקום צונזר את השיר "שיבת
ציון". ד"ר אלירם רואה בו נקודת ציון ללידתו
הרשמית של הזמר העברי. את צונזר היא
מדמה ל"נעמי שמר של אותה התקופה".
וזוהי רק ההתחלה
"תחילתו של הזמר העברי מאופיינת
בחזון, בתקוות, ברצון ליישב את הארץ",
חוזרת ד"ר אלירם אל שנותיו הראשונות,
"זוהי תחילת הציונות בהתגלמותה השירית".
שירי העלייה הראשונה מתארים את הארץ
כמקום חלומי, מופלא. אמנם בשלב מוקדם
מאוד משתרבבים פנימה הקשיים והמחלות
מ”שיבת ציון” ועד “ארץ מלח”,
מ”שיר למולדת” ועד “מדינת
קומבינה”, ד”ר טלילה אלירם
מהמחלקה למוזיקה מתארת
את פניה המשתנים של החברה
הישראלית באמצעות שירי ארץ
ישראל לאורך השנים
בשנת תרמ"ב (2881),
עם עליית הביל"ויים,
כתב המלחין, המשורר
והבדחן אליקום צונזר את
השיר "שיבת ציון". ד"ר
אלירם רואה בו נקודת
ציון ללידתו הרשמית של
הזמר העברי
מאת: שולה פרומר
עוד חוזר
הניגון
ש
18
"אנו אוהבים אותך מולדת, בשמחה, בשיר ובעמל"
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...62
Powered by FlippingBook