בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 12

המוחשית לניתוק השרשרת! לנוכח מצב
דברים זה, קיומה של אוניברסיטת בר-אילן
כ'אוניברסיטה של העם היהודי' היא מן
הדרכים להקטנת ממדי ההתבוללות וחיזוק
השרשרת המקיימת את עם ישראל.
"כשמנתחים את בעיית ההתבוללות,
מבינים שהצומת הקריטי הוא בדיוק זה שבו
הצעירים חושבים על עתידם: לימודים, רכישת
מקצוע ומציאת שותף לחיים. פתיחת שערי
האוניברסיטה לצעירים יהודים מרחבי העולם,
האפשרות לגור כאן וללמוד לתואר אקדמי
במגוון תחומים בשפה האנגלית, ההזדמנות
ללמוד על היהדות והמסורת - אלה יחזקו את
הקשר שלהם לעם היהודי".
כחלק מהחזון, תוסיף בר-אילן לטפח
את המצוינות המדעית המאפיינת אותה
ומהווה את עיקר כוחה. את פניה תמשיך
האוניברסיטה להפנות לא רק לחו"ל, אלא
גם לפריפריה בישראל, בהמשך לתוכניות
העכשוויות, שמטרתן להנגיש את המדע
גם לבני הפריפריה ולאוכלוסיות מוחלשות.
"היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה", חותם
פרופ' הרשקוביץ בציטוט.
“בכל הדיונים החשובים והמכריעים
שבהם השתתפתי בקבינט ובכנסת, תמיד
זכרתי: ‘דע מאין באת, ולאן אתה הולך’.
לפני כשלוש שנים, בתקופת כהונתי כשר
המדע והטכנולוגיה, עמדתי בראש המשלחת
הממשלתית של 'מצעד החיים'. זה היה בדיוק
בתאריך העברי של שחרור בוכנוואלד, לפני
56 שנים, היום שבו נולד אבי מחדש, כשכל
רכושו עלי אדמות הוא התפילין שנתן לו
הרב שכטר. פתאום תפסתי שהנה אני עומד
באותו המקום, מתוקף תפקידי כשר בממשלת
ישראל, כרבה של שכונת אחוזה, השכונה
הגדולה בחיפה וכפרופסור באוניברסיטה
שהוציאה מתוכה חתני פרס נובל. ואם זה לא
נס, אין לדעת מהו נס".
ולאן אתה הולך
וכך, בצל אותם הניסים ההיסטוריים
והאישיים שהתרחשו סביבו, מסביר פרופ'
הרשקוביץ, התגבשה השקפת עולמו,
והתחזקה אמונתו בקב"ה ובכוחה של האמונה
להקים את האדם מעפר ואפר. "הסיפור
שלי", אומר פרופ' הרשקוביץ, "אינו ייחודי לי.
הוא סיפור הגורל היהודי. כשבלעם הצורר
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ בימיו כשר המדע והטכנולוגיה, 0102
מדבר על עם ישראל, הוא אומר 'מראש
צורים אראנו ומגבעות אשורנו’. פירשו חז"ל:
'ראש צורים' - אלה האבות; 'הגבעות' - אלה
האימהות. כלומר, כוחו של עם ישראל נובע
מהמקורות שמהם הוא יונק. ודורנו הוא חוליה
בשרשרת.
"האיום הגדול ביותר על קיומו של עם
ישראל אינו התקפה מכיוון איראן. התקפה
כזאת עלולה לחולל נזק נוראי, אך לא תוכל
למחות את ישראל מהמפה. לעומת זאת,
איום ההתבוללות של עם ישראל בגולה,
שכיום מגיעים ממדיה לכדי %08, הוא הסכנה
12
"האיום הגדול ביותר על
קיומו של עם ישראל אינו
התקפה מכיוון איראן.
אלא איום ההתבוללות
של עם ישראל בגולה הוא
הסכנה המוחשית לניתוק
השרשרת”
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...62
Powered by FlippingBook