בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 3

3
תמונה מדברת
המשלחת המשולבת של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ואנשי
המרכז לחקר המערות באוניברסיטה העברית, חוקרים את מערת התאומים בהרי ירושלים מאז
שנת 9002. בחפירות במקום נמצאו ממצאים מרתקים ומפתיעים, ובהם המטמון הגדול ביותר של
מטבעות מתקופת בר-כוכבא שנמצא אי פעם בישראל, נרות חרס שהוסתרו בסדקים עמוקים וקשים
לגישה ומחצבה קדומה של קלציט המערות, המוכר גם בשם “בהט”. את התמונה הזו צילמתי בסקר
הארכיאולוגי בשנת 0102, כשבני הבכור יותם, אז בן 21, הזדחל ללא חשש לסדק צר ועמוק שהתאים
בקושי למידותיו הצנומות, ושלה משם כמה נרות חרס שלמים, מן המאה השלישית. בעקבות הממצא
הזה סקרנו סדקים נוספים במערה ומצאנו יותר ממאה נרות חרס נוספים, שהוסתרו שם כפי הנראה
בתקופה הרומית המאוחרת בידי אנשים שעסקו בפולחן אלילי.
פרופ’ בועז זיסו
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע”ש מרטין (זוס)
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,62
Powered by FlippingBook