בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 7

לו 01 שנים: “התחלנו משברי אחוז, וכיום
עומד הייצור הסולארי בעולם על שני אחוזים.
יש צמיחה קבועה, שתבוא לידי ביטוי ממשי
רק בעוד כעשר שנים”.
סוללה נטענת במים
בימים אלה מוביל פרופ' צבן פרויקט
לפיתוח משפחה חדשה של תאים סולאריים,
שעלות ייצורם יהיה כעלות זכוכית. לדבריו,
מחיר כזה יאפשר דרכי יישום רבות. למשל,
בניין עם קירות סולאריים, או מכונית שתייצר
אנרגיה כשהיא חונה בשמש. להערכתו,
יידרשו שבע עד עשר שנות מחקר נוספות
להשלמת הפיתוח, המתקדם בהתמדה.
פיתוח אחר של פרופ' צבן, העומד בשלבים
מתקדמים ואף זכה בפרסום כשהוצג בפני
הנשיא ברק אובמה בביקורו בישראל (מרץ
3102), הוא סוללת אלומיניום-אוויר נטענת
במים, המאריכה את טווח הנסיעה של
המכונית החשמלית. על סמך הטכנולוגיה
רג'י, שפיתחה
ֶ
הזו הוקמה חברת-ההזנק פינ
רכב עם שתי סוללות: סוללה חשמלית קטנה
המאפשרת נסיעה של כ-06 ק"מ בין טעינה
לטעינה; וסוללת אלומיניום-אוויר, המספקת
אנרגיה כשהסוללה החשמלית נחלשת. שתי
הסוללות יחדיו מספקות טווח נסיעה של
כ-053 ק"מ. לאחר כ-003 ק"מ של נסיעה
על סוללת האלומיניום, אפשר להחליף את
התמיסה המחברת בין האלומיניום לאוויר
ולנסוע 003 ק"מ נוספים. פרופ' צבן: "מעשית,
אתה מוסיף מים. שאיבת התמיסה המשומשת
והכנסת התמיסה החדשה תיעשה באמצעות
צינור ייעודי בתחנת דלק. עניין של שלוש
דקות ואפשר להמשיך לנסוע".
פרופ' אריה צבן: "רוב יצרניות הרכב הבינו כי
העתיד טמון בחשמל"
פרופ' אריה צבן פיתח
סוללת אלומיניום-אוויר
נטענת במים, המאריכה
את טווח הנסיעה של
המכונית החשמלית:
"מעשית, אתה מוסיף מים.
עניין של שלוש דקות
ואפשר להמשיך לנסוע"
7
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,62
Powered by FlippingBook