בר-שיח | המגזין של אוניברסיטת בר-אילן | גליון 1 תמוז התשעד, יולי 2014 - page 10

הילד החיפני חובב המתמטיקה, בנם של
ניצולי שואה שעלו לישראל בחוסר-כול
ובנו עצמם בעשר אצבעות, גדל להיות רב,
פרופסור ושר בישראל. זהו סיפורו האישי של
נשיא אוניברסיטת בר-אילן, הרואה בצביונה
היהודי של האוניברסיטה אמצעי לעצירת
ההתבוללות בקרב צעירים יהודים בעולם
חזון דניאל
דלתי עם תודעה עמוקה
של השואה. השואה היא
נושא מכונן בחיי”, מספר
פרופ’ דניאל הרשקוביץ.
אמו הייתה בין הילדים
שעלו על הרכבת של
קסטנר. לימים הייתה לאשת חינוך, ממקימות
מכללת נווה שאנן בחיפה. אביו, ניצול אושוויץ,
עבד במשרד המסחר והתעשייה והיה ממונה
על המשק לשעת חירום. "זה היה בית של
אנשים שבנו את עצמם מחדש, מאפס. בבית
דיברו על השואה, אבל לא הייתה אווירה של
דיכאון”.
אביו עלה לישראל מהונגריה בתום
המלחמה, וכך גם אמו. שניהם איבדו את
כל משפחתם. הם נפגשו לראשונה בשורות
"ההגנה". האב נפצע במלחמת השחרור אך
חזר להילחם, ובאחת הפעולות הצבאיות,
בשנת 0591, שב ונפצע. "בבית החולים,
במהלך שיחה אקראית עם השכן לחדר, איש
דובר הונגרית, התברר כי האיש מכיר את אביו
של אבא. וכך, אחרי תשע שנים של ניתוק
וחוסר ידיעה, התברר לו כי אביו חי, וכי הוא,
כמוהו ממש, חשב שהמשפחה כולה נספתה".
בעקבות דברים אלה אותר האב ועלה
לישראל, עם אשתו החדשה ובנם. "כך זכה
אבי למפגש מחודש עם אביו, שאף הספיק
להשתתף בחתונתו ולהכיר את נכדיו".
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, 16, נשיא
אוניברסיטת בר-אילן, הוא מתמטיקאי ורב.
בכנסת ה-81 כיהן כשר המדע והטכנולוגיה.
כנשיא האוניברסיטה מאז אוקטובר 3102
משקיע הרשקוביץ מאמצים לבסס את בר-
אילן כמוקד משיכה לצעירים שוחרי מדע,
הגות יהודית ומעורבות חברתית, מישראל
ומהעולם כולו. בשיחה נינוחה מספר פרופ'
הרשקוביץ את הסיפור המשפחתי שלו,
שלאורו התעצבה והתגבשה תפיסת עולמו.
תקומת העצמות היבשות
“על רקע הסיפור של משפחתי, תמיד
הרגשתי שהפרק ‘שלי’ בתנ”ך הוא חזון
תקומת העצמות היבשות של הנביא יחזקאל.
הפרק הזה ליווה אותי תמיד, כנער וכאדם
בוגר. לפני כמה שנים הוזמנתי להרצות
בפני קהילת ווסט הרטפורד בקונטיקט,
"זה היה בית של אנשים
שבנו את עצמם מחדש,
מאפס. בבית דיברו על
השואה, אבל לא הייתה
אווירה של דיכאון”
מאת: אורי אלון
10
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
המגזין של אוניברסיטת בר-אילן
בר-שיח
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,62
Powered by FlippingBook