Table of Contents Table of Contents
Next Page  25 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 25 / 70 Previous Page
Page Background

>>

25

תדריך מנטורים

מודל ההפעלה

מודל ההפעלה של המנטורינג אשר פותח ומופעל בתבת, כולל כמה שלבים מובנים: החל

מרתימת העסקים למהלך, גיוס ומיון המנטורים והמנטי'ס, דרך הכשרה, תיאום ציפיות, הצמדות,

קיום מפגשי חניכה ועד לסיום התהליך. השלבים השונים מתקיימים במקביל עם כל אחת

מהאוכלוסיות: המנטורים (כפי שמוצג בצבע כחול באיור המודל) והמנטי'ס (כפי שמוצג בצבע

טורקיז).

במודל מוצעים עקרונות, שיטות והמלצות להצלחת התהליך, כמו גם כלים תומכים (שאלונים,

טפסים, סילבוס הכשרה וכדומה).

מודל ההפעלה של רכיב המנטורינג בתבת

שלב מקדים: רתימת הארגונים וקבלת “אור ירוק” למהלך

ארגונים רבים מחויבים לתרומה לקהילה, ומביעים מיוזמתם נכונות להשתלב בתהליך המנטורינג.

עם זאת, גיוסם ורתימתם למהלך חשובים כדי להקים מערך מנטורים בר קיימא ולהבטיח את

מחויבותם לאורך זמן. לכן טרם הפעלת הכלי נערך תהליך מקדים וחשוב, הכולל איתור ארגונים

ורתימתם למהלך.

רתימת הארגונים מתבססת על קשרים קיימים וחדשים עם ארגונים בסיוע מנהלת קשרי

המעסיקים של תבת, תוך מענה לצרכים הייחודיים של כל ארגון: