מגזין הטכניון | חורף 2017
Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 52 Previous Page
Page Background www.technion.ac.il

2017

חורף

שוויון הזדמנויות קמפוס נגיש יותר 8 ’ עמ עולם נקי שיתוף פעולה סביבתי 20 ’ עמ מדע יישומי בין אקדמיה ותעשייה 44 ’ עמ

הטכניון

מוח רב 12 ’ עמ פרופ' ג'קי שילר מובילה מאמץ משותף לפענוח מסתרי המוח