Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 52 Previous Page
Page Background

בדצמבר התקיים בטכניון יום ההכוון לחברי הסגל החדשים בהשתתפות הנהלת הטכניון וחברי

13 -

סגל ותיקים. חברי הסגל החדשים עוסקים במגוון רחב מאוד של תחומים ובהם עיצוב תעשייתי, פירוק

חלבונים בתא החי, מנגנונים סרטניים, חקר המוח, פירוק חומרים מזהמי קרקע, הפרעות אכילה והשלכותיהן,

מוליכים למחצה, כבידה קוונטית, מיקרוסקופיה מדויקת והשפעת השינה על התפתחות סרטן.

את האירוע פתח נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא, שאמר: “המוסד שאתם מצטרפים אליו הוא טכניון חדש

משום שבעשור האחרון התחלפו יותר ממחצית חברי הסגל באנשים חדשים. נבחרתם בקפידה מתוך

תפיסה שהטכניון לא מתפשר על מצוינות - לא בקליטת סטודנטים ולא בגיוס חברי סגל. קליטת סטודנטים

בטכניון נעשית על סמך קריטריון אחד ויחיד: מצוינות. בטכניון אין העדפה מתקנת, רק מסגרות לחינוך מואץ

שמעניקות הזדמנות שווה לאוכלוסיות וליחידים שלא קיבלו בבית הספר את ההשכלה הבסיסית הנדרשת

כדי להתקבל לטכניון.”

האירוע נפתח בפעילות היכרות בהנחיית פרופ’-חבר אילת ברעם-צברי מהפקולטה לחינוך למדע

ולטכנולוגיה. המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים פרופ’ חגית עטיה הציגה את ההיבטים המרכזיים בתהליך

הקידום האקדמי. מידע נוסף ניתן לחברי הסגל על ידי המשנה לנשיא למחקר פרופ’ וויין קפלן, דיקן בית

הספר לתארים מתקדמים פרופ’ בן-ציון לוי, ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה פרופ’ אביגיל ברזילי,

המשנה לנשיא ומנכ”ל הטכניון מתניהו אנגלמן, פרופ’-מחקר מוטי שגב, פרופ’ מרסל מחלוף ופרופ’

אבינועם קולודני.

חברי הסגל החדשים הם ד”ר סמיון ז’וטובסקי וד”ר עדי (איש-עם) רדיאן (הפקולטה להנדסת אזרחית

וסביבתית), פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’-חבר אהרון שפרכר, ארכ’ רות ליברטי-שלו, ד”ר דני ברויטמן וארכ’

רם אייזנברג (ארכיטקטורה), פרופ’-חבר ענת לוין, ד”ר אריאל אפשטיין, ד”ר ליאור קורנבלום וד”ר עומר

בוברובסקי (הנדסת חשמל), ד”ר נדב אמדורסקי (כימיה), ד”ר תמר סגל-פרץ (הנדסה כימית), פרופ’-חבר

ארי טרנר, ד”ר וינסנט דז’אק, ד”ר גיא בונין וד”ר איתי ארד (פיזיקה), ד”ר רון רוזנטל וד”ר מיכאל חנבסקי

(מתמטיקה), פרופ’-חבר אלכס ברונשטיין (מדעי המחשב), ד”ר דן מייקלס וד”ר אוקסנה סטלנוב (הנדסת

אווירונוטיקה וחלל), ד”ר כנרת תאודורסקו (הנדסת תעשייה וניהול), ד”ר עודד קלייפלד (ביולוגיה), ד”ר יואב

שכטמן (הנדסה ביורפואית), פרופ’ זאב רונאי, פרופ’ אייל גוטליב, ד”ר חגי וולפנזון, ד”ר נעם קפלן, ד”ר דין

קרן, ד”ר רות פרץ, ד”ר רז פלטי וד”ר שי ברלין (רפואה). החוקרים האלה הצטרפו לטכניון במסלול צוות בתי

חולים: ד”ר אמילי אביטן-הרש, ד”ר אילן ברוכים, ד”ר יניב זוהר, ד”ר אורן טומקינס-נצר, ד”ר אירנה קסל,

ד”ר גבריאל נירנברג, ד”ר מיכל כהן, ד”ר נגה כרם, ד”ר עומרי אמודי, ד”ר פהד חכים, פרופ’-חבר קליני צבי

דוולצקי, ד”ר צפנת וינר, ד”ר רן קרמר וד”ר שאול לין.

הנבחרים

ב

7