Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 52 Previous Page
Page Background

תכנית המצוינים

10

כנית המצוינים של הטכניון נקראת מעתה “תכנית רוטשילד טכניון למצוינים”. זאת בעקבות

החלטת קרן רוטשילד קיסריה להיות התומכת הראשית בהפעלתה.

“התכנית היא ההזדמנות הגדולה שלכם,” אמר לסטודנטים אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה בקרן

רוטשילד קיסריה, “והמשימה שלכם היא לממש את יכולותיכם באופן שיועיל לכם אך גם יטביע חותם

על החברה.”

על ידי פרופ’ נמרוד מויסייב מהפקולטה לכימיה ע”ש שוליך. מאז

1992

תכנית המצוינים נוסדה בשנת

השלימו את התכנית מאות בוגרים, רבים מהם כיום פרופסורים בטכניון ובאוניברסיטאות אחרות. פרופ’

מיכאל אלעד, העומד כיום בראש התכנית, אמר כי “התכנית נוסדה במטרה לאתגר סטודנטים מעולים,

סקרנים ויצירתיים במיוחד למצות את יכולותיהם. בתכנית קיים מגוון עצום של סטודנטים: נשים וגברים,

ערבים ויהודים, חובשי כיפה וחילונים, עתודאים צעירים וגם נשים וגברים מבוגרים יותר.”

נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא הודה לקרן על תמיכתה והוסיף: “הטכניון אינו מאמין בהעדפה מתקנת

אלא רק במצוינות. מצוינות היא הקריטריון היחיד שלנו בקבלת סטודנטים וחברי סגל, והיא שהובילה

אותנו לפתיחת שלוחות הטכניון בניו יורק ובסין.”

קיום משותף

הסטודנט אייל בארי, בוגר התכנית, הציג מחקר שערך במהלך התואר הראשון. המחקר, שנערך יחד

עם פרופ’ רועי קישוני מהפקולטה לביולוגיה בטכניון ועם ד”ר אריק קלסיק מהרווארד, התפרסם בכתב

.

Nature Communication

העת

בארי, כיום סטודנט לתואר שני בפקולטה לפיזיקה, הסביר כי המחקר בחן את שימורו של המגוון

היא יתרון,” אמר, “כי במצבים מסוימים המגוון הביולוגי

השונוּת

בקהילות חיידקים מגוונות. “לעתים

דווקא מחזק את עמידותה של אוכלוסיית החיידקים לאינטראקציות עוינות בין המינים.” באמצעות

עבודה תאורטית נרחבת ומעמיקה, שכללה סימולציות ומודלים מתמטיים, הראו בארי ושותפיו כי הסוד

טמון בסוג האינטראקציות. “הסתכלנו על אינטראקציות מסדר גבוה, כלומר כאלה שמערבות יותר

משני מינים - לדוגמה, קהילה שבה חיידק א מייצר אנטיביוטיקה שהורגת את חיידק ב; חיידק ג’ מפרק

את האנטיביוטיקה וכך מגן על ב’, וחיידק ד הבולם את פירוק האנטיביוטיקה על ידי ג. ראינו שקהילות

מסדר גבוה, שבהן מתקיימות אינטראקציות מגוונות בין מינים רבים, מאופיינות בתכונה מיוחדת:

הגדלת מספר המינים בהן דווקא מייצבת את הקיום המשותף ולא מערערת אותו. בניסוח אחר אפשר

לומר שקהילות שבהן מרבית האינטראקציות משלבות מספר רב של מינים יעדיפו להכיל מינים רבים.”

ת

אייל בארי (משמאל) עם מנחה המחקר פרופ’ רועי קישוני

אלדנה גריצ’ינר

מצוינת

בחירה

קרן רוטשילד קיסריה היא התומכת הראשית בתכנית המצוינים בטכניון