Table of Contents Table of Contents
Next Page  44 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 44 / 52 Previous Page
Page Background

אקדמיה ותעשייה

44

מרות ההבדלים הברורים בין אצות ים, שממיות ותולעים זוהרות, ליצורים אלה יש מכנה משותף המשפיע

במידה רבה על כושר ההישרדות שלהם: שימוש בשיטות הדבקה חזקות ויעילות במיוחד שהתפתחו

במיליוני שנות אבולוציה.

אצות הים מסוגלות להיאחז בסלעים בכוח הגובר על הלחץ העצום שמפעילים עליהן הגלים, וזאת בסביבה

מאתגרת במיוחד של מים, רוח, שמש ומלח; השממיות מהלכות על משטחים חלקים כשגבן מופנה לרצפה;

והתולעים הזוהרות שמקורן בניו זילנד מייצרות חוטים דביקים כדי ללכוד את טרפן.

רשת חוקרים בינלאומית חדשה נוסדה לאחרונה במטרה לקדם את הידע המדעי הנוגע לתפקוד מערכות

ביולוגיות כאלה ולתרגמו ליצירת דבקים חדשים למגוון יישומים כגון ריפוי פצעים, הנדסת רקמות, מזון

COST

), הפועלת במסגרת תכנית

ENBA

וקוסמטיקה. זוהי הרשת האירופית למומחיות בביו-הדבקה (

התומכת בשיתופי פעולה במרחב האיחוד האירופי. הרשת מאגדת מדענים, מהנדסים ויזמים עסקיים אשר

יחקרו בארבע השנים הבאות דרכי הדבקה במערכות טבעיות שונות ויפתחו בהשראתן שיטות חדשות לייצור

חומרי דבק חזקים ובטוחים לשימוש.

בכינוס הפתיחה של הרשת, שיתקיים בחודש מרץ במוזאון הטבע בווינה, ישתתפו שלושה חוקרים ישראלים:

פרופ’ חבצלת ביאנקו-פלד מהפקולטה להנדסה כימית ע”ש וולפסון, פרופ’ אלחנדרו סוסניק מהפקולטה

למדע והנדסה של חומרים, ובוגר הטכניון מאיר הבר, יזם ומנכ”ל ביוטא - חברה שהוקמה בחממת הטכניון

.1999

בשנת

ל

ביו-הדבקה: חומרי דבק רפואיים בהשראת מערכות טבעיות

פרופ’ חבצלת ביאנקו-פלד

פרופ’ אלחנדרו סוסניק

בתמונה משמאל: איסוף

צדפות בשעת השפל באזור

שופע אצות בבריטני, צרפת

לצדפות

להקשיב

ענקית

שותפה

צילום: פרופ’ חבצלת ביאנקו-פלד

פרופ’ יצחק עציון

מקטע סחוס לפני שחיקה (משמאל) ואחריה, מתוך ניסוי במערכת ייחודית שפיתח

פרופ’ עציון בטכניון