Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 48 Previous Page
Page Background

12

המגזין של אוניברסיטת בר-אילן

בר-שיח

טריאוטיפים של גבריות

ישראלית, פמיניזם יהודי,

ייצוגים גבריים במדיה,

אלימות ובריונות, הטרדה

מינית, זוגיות ומיניות - כל

אלה הם בין הנושאים

הנדונים בתוכנית ניסויית ייחודית לחינוך

מגדרי, המשובצת בתוכנית הלימודים בבית

הספר התורני-ניסויי לבנים של מכון שלום

הרטמן בירושלים. את התוכנית, המחברת בין

מקורות יהודיים לתכנים מגדריים, מרכז ירון

שוורץ, דוקטורנט במגמה ללימודי גבריות

בתוכנית ללימודי מגדר בבר-אילן. בעקבות

ההצלחה בשלב הניסויי בשכבת י"ב, הורחבה

התוכנית ושולבה גם במערכת השעות

השנתית בשכבות ח', י' ו-י"ב של בית הספר.

"אנחנו מבינים שיש היום משבר בנושא

הנקרא 'גבריות'", אומר שוורץ, "אחת הסיבות

למשבר הזה היא הקושי של גברים למצוא

את הדימוי הגברי שלהם. בעבר גבר היה

יכול למצוא לעצמו מודל גברי שיתאים לו

די בקלות. כיום, כל תחום שבעבר נחשב

לגברי הפך להיות תחום שגם נשים לוקחות

בו חלק". לגברים, ובעקבות כך גם לנערים,

טוען שוורץ, אין כיום מודל ברור לסטריאוטיפ

שהוא רק גברי ורבים מהם, בעיקר בהשפעת

המדיה, מקשרים בין גבריות לאגרסיביות

תוכנית לימודים ראשונה מסוגה,

לטיפוח תפיסות של שוויון בין המינים

בקרב תלמידי תיכון, מיושמת בימים

אלה בבית הספר הרטמן לבנים

בירושלים. התוכנית מבוססת על עבודת

הדוקטורט של ירון שוורץ מהמגמה

ללימודי גבריות

ירון שוורץ: מטרת התוכנית

היא לשקף לנערים

עד כמה הם מושפעים

מהמדיה בתפיסת

הגבריות שלהם, לפתוח

בפניהם מנעד רחב יותר

של סוגי גבריות ולאפשר

להם לבחור נכונה

אילה שלו

איזה מין גבר

תגדל להיות?

ס

ירון שוורץ. משבר בנושא הגבריות