Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 182 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 182 Previous Page
Page Background

9

2017

, יולי

18

גיליון

על הכותבים והכותבות

(לפי סדר הופעת המאמרים)

מרצה בכירה בחוג לייעוץ חינוכי במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א)

ד"ר רונית שלו:

ויו"ר שותפה של הפורום לאבל, אובדן ושכול. חוקרת בתחום שכול ואובדן ועמיתת

מחקר במרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה.

מדריכה ומלווה מנהלות למרכזי סיוע למשפחות נרצחים מטעם תכנית "סנה" של

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומנחה קבוצה של נשים שַכולות

חללי צה"ל. בימים אלו משתלמת בתכנית ללימודי פסיכותרפיה המשלבת גוף ונפש.

מוסמכת בעבודה סוציאלית במסלול התמחות במצבי לחץ ומשבר

רונה אקרמן:

באוניברסיטת תל- אביב. מטפלת באובדן ובשכול. מילאה מספר תפקידים במערך

הנפגעים בצה"ל במסגרת שירותה בקבע ולאחריו עבדה כעו"ס המרכז הלאומי

לרפואה משפטית. מנהלת התכנית "מקום לנש(י)מה" - ליווי רוחני לאנשים במצבי

אובדן פתאומי ושכול במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכן מרכזת

התכנית "בשביל הרוח" לשזירת התפיסה והכלים של הליווי הרוחני במשרד החינוך.

מפקח ארצי - אובדן פתאומי ושכול והתחנות לטיפול זוגי ומשפחתי

אילן שריף:

בשירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שבקליפורניה.

Professional School of Psychology

. דוקטורנט ב-

)MSW(

עובדת סוציאלית, מנהלת תכניות בתחום משפחות

איריס סוקולובר-יעקובי:

באשלים. בוגרת לימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ומוסמכת במינהל

ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבדה שנים רבות במחלקות

לשירותים חברתיים. עוסקת בפיתוח מענים למשפחות החיות בעוני ובהדרה

ולמשפחות המתמודדות עם אובדן פתאומי ושכול.

עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית

חניתה רפאל-אשורי:

ומשפחתית. מרכזת את תחום אובדן ושכול במרכז העירוני להדרכה וטיפול

במשפחה בעיריית חיפה, שם עובדת עם משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי זה

חמש שנים מנחה פרקטיקום בקורס הכשרת מטפלים באובדן ושכול בבית הספר

המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים ברמת גן.

עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית מטפלת ומדריכה מוסמכת

ד"ר ערגה קפולניק:

בטיפול משפחתי. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון

בנגב ובמחלקה לעבודה סוציאלית במכללת צפת. מלמדת בקורס להכשרת

מטפלים באובדן ושכול בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. מנהלת

את התחנה לטיפול משפחתי בעיריית אור עקיבא.