Background Image
Next Page  7 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 48 Previous Page
Page Background

°

מתחייבים לזרימה

Æ

פלסים

יחד עם מוצרים

¨

לבן

חברת פלסים מספקת מערכות צנרת ואביזרים מתוצרת כחול

כל פרויקט

Æ

לפרויקטים רבים בשוק המקומי והבינלאומי

¨

מהחברות המובילות בעולם

דרך אמינות

¨

החל משלב התכנון והייעוץ ההנדסי

¨

מקבל התייחסות מקצועית מקיפה

כושר ייצור גבוה ועמידה

¨

מוצרים משלימים

¨

סל מוצרים רחב

©

ושירות בכל שלבי הביצוע

סטנדרט האיכות והשירות של

Æ

וכלה בליווי ובאחריות בסיום הפרויקט

®

במועדי אספקה

°

יזם או קבלן את השקט בידיעה שכאן מחויבים להצלחה שלך

¨

פלסים מעניק לכל מתכנן

ÆÆÆ

כדור ההרגעה שלך

www.plassim.co.il

email:

market_p@plassim.co.il Æ∞

¥≠∂µπ∏µ∑¥ ∫

טלפון

¨

לקבלת פרטים על נקודות מכירה ומידע לבעלי מקצוע