Background Image
Next Page  11 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 48 Previous Page
Page Background

מגזין המים הישראלי

הנדסת מים

11

ישראליות

טיפות

גם ההבדלים בין גברים לנשים, באים לידי ביטוי בהרגלי השתייה. בקרב גברים,

המשקה הבריא ביותר אחרי מים מינרלים דווקא הוא מיץ סחוט טבעי. כמו

כן, יותר נשים שותות מים בהשוואה לגברים. יחד עם זאת, כמעט כל האנשים

)%48( העידו על עצמם כי הם נוהגים לשתות עוד משקאות מלבד מים.

בהשוואה בין אנשים בגילאים שונים, עולה כי בקרב צעירים )בני 03-52(

מרבית המשיבים אמרו כי המים המינרלים נתפסים בעיניהם כמשקה הבריא

ביותר. לעומת זאת בקרב מבוגרים, בני 15 ומעלה, כרבע אמרו כי מי הברז

נחשב כמשקה הבריא ביותר.

בין המשקאות שדיווחו עליהם כמשקאות מועדפים בזמן צמא בנוסף למים,

ניתן למנותמשקאותקלים ומוגזים )%22(, מיץ סחוט טבעי )%21( וסודה )%9(.

יש חי ים? נאס”א מצאה מים

נוזליים במאדים

רכב החלל של נאס”א החוקר את מאדים מצא במדידות חדשות מים

במצב צבירה נוזלי מתחת לפני השטח. עם זאת, לדברי המדענים

האפשרות שקיימים חיים על פני הכוכב עדיין נמוכים מאד

רמז לבאות? רכבהחללשל נאס”אהחוקר

את מאדים, ”קיוריוסיטי”, גילה כי מתחת

לפני השטח בכוכב הלכת האדום, ישנם

מים במצב צבירה נוזלי. הממצאים

החדשים סותרים תיאוריות קודמות

לפיהם סברו מדענים, כי תנאי הקור

והצחיחות בכוכב לא מאפשרים את

הימצאותם של משקעים נוזליים.

המדידות החדשות, המבוססות על

מחקר בן שנה שלמה שבמהלכו

נבדקה הטמפרטורה והלחות של הכוכב,

מצביעות על כך שהתנאים במכתש גייל,

הנמצא בסמוך לקו המשווה של מאדים הינם ”נוחים ליצירת כמויות קטנות

של מלח”. מלח נוצר כאשר פרכלורט מלח סופג אדי מים מהאוויר ובכוחם

של המלחים להוריד את טמפרטורת הקפיאה של המים, סביב -07 מעלות

צלזיוס, כך שהם יכולים להישאר במצב צבירה נוזלי גם על פני הכוכב הקר.

”הימצאות מים נוזליים הינה דרישה לחיים כפי שאנו מכירים אותה, ויעד

למשימות חקר מאדים” אמר אחד ממחברי הדו”ח, חבייר מרטין-טורס,

החבר במועצת המחקר הספרדית והוסיף כי ”לאפשרות ההתמלחות נוזלים

על מאדים ישנן השלכות רחבות יותר”.

כמו כן, נמצא במהלך המדידות החדשות, כי זמן קצר לאחר הזריחה של

לילות החורף, תנאי הטמפרטורות ורמות הלחות מתאימות בדיוק ליצירת

מים, כאשר המלחים יכולים לספוג מספיק מולקולות מים ולהפוך לנוזלים.

מרטן בו מדסן, חוקר מאדים בכיר באוניברסיטת קופנהגן, אמר לעיתון הגרדיאן

הבריטי, כי ”המים מחלחלים מעל פני השטח אל תוך האדמה, בה הם מצויים

בין גרגירי האדמה ולא בצורה של טיפות מים”.

אז יש חיים?

למרותהממצאים החדשים וההסכמה הגורפת כי מים נוזליים נחשבים למרכיב

הכרחי להיווצרות חיים, המדענים מסכימים כי הימצאותם של אלו על פני

מאדים היא בלתי סבירה. לטענתם, גם אם היו בעבר חיים על פני הכוכב, הם

נכחדו כבר לפני כמיליארד שנים.

על פי התיאוריה, לפני כארבע מיליארד שנים, הכוכב איבד את היתרונות שהיו

קיימים בו בדומה לכדור הארץ, של אטמוספרה עבה המונעת קיפאון ושדה

מגנטי המגן מפני קרינת השמש, המונעת אף את קיומם של החיידקים

החזקים ביותר המוכרים לנו מכדור הארץ.

”ישנם אורגניזמים בכדור הארץ שחיים בסביבה מלוחה, אך אם קר מדי ויבש

- אלה תנאים בעייתיים”, אמר מאדסן והוסיף כי הקרינה במאדים יוצרת

סביבה עוינת ליצורים חיים.

מידות החום על פני השטח של מאדים הן בין 02 מעלות בצהריים עד מינוס

351 מעלות בקטבים. על אף שהמלחים על פני המאדים התגלו כבר לפני

כשבעשנים, עד כה לא היה ברור אם התנאיםמאפשרים היווצרותמיםמלוחים.

”מכתשגיילהואאחד המקומותהפחותסביריםעלהמאדים לקיומםשל תנאים

להתמלחות, בהשוואה לאתרים בקווי רוחב אחרים. כך שאם תהליך התמלחות

יכול להתקיים שם, מתחזקת המחשבה כי מים במצב צבירה נוזלי יכולים

להימצאבמקומותרביםאחרים”, אמראלפרדמקיואן, חוקר ראשי באוניברסיטת

אריזונה בטוסון, השותף לחקר ”קיוריוסיטי”.

רכב החלל נחת על פני המאדים לפני כשלוש שנים בתוך המכתש ”גייל”,

דרומית לקו המשווה של כוכב השביט.

הסכם: 05 מיליון קוב מהכנרת

יימכרו לירדן

בגלל ירידת המפלס וגדילתה של צמחיית פרא, טוענים הקיבוצים

בגליל, מתפתחים מרבצי יתושים וזוחלים הגורמים ”סבל בל יתואר”.

רשות המים: ”הצמחייה מהווה חלק מהמערכת האקולוגית והסרתה

עלולה לפגוע באיכות המים”

בתחילתחודשמרץ, חתמו ישראל וירדן על ביצועהשלב הראשון בהסכם 'תעלת

הימים', הכולל הקמת מתקן התפלה בעקבה והזרמת מים מישראל לירדן.

במסגרת ההסכם תמכור ישראל לירדן 05 מיליון קוב מים מהכנרת בשנה,

ותקנה ממנה 05 מיליון קוב מים מותפלים לחקלאות באזור הערבה וים

המלח. בנוסף, יעביר המתקן את התמלחת של המים מים סוף לים המלח

002 ק”מ, ובמקביל ייערך מחקר וניטור של השפעת מיהול

Ž

בצינור שאורכו כ

המים על ים המלח וכן השפעות סביבתיות נוספות.

ההסכם נחתם לאחר שששניםשל דיונים וכמעט טורפד על ידי קיבוצים באזור

הכנרת. דגניה, כנרת ובית זרע פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיורה