Background Image
Next Page  15 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 48 Previous Page
Page Background

מגזין המים הישראלי

הנדסת מים

15

ברזיל כונתה בעבר 'ערב הסעודית של

בארצות הברית נמצא אגם המים

המים'

אם כן, מדוע

המתוקים הגדול בעולם

שתי המדינות סובלות ממשבר מים חמור?

אם מחברים אתשתי המדינות יחדיו, בברזיל ובארצות הבריתשוכנות חמישית

מעתודות המים המתוקים בעולם. ובכל זאת, שתיהן עומדות בפני משבר

מים היסטורי.

לאחר שנתיים של עונות חורף יבשות למדי, 02 מיליון התושבים של סאו

פאולו רבתי - העיר הגדולה ביותר בין שתי יבשות אמריקה, סובלים משיבושים

חמורים באספקת המים ועומדים בפני הקצאות קפדניות בשנים הקרובות.

בקליפורניה, המושל - ג'רי בראון, הורה בתחילת אפריל על קיצוץ בצריכת

המים, אשר עשוי להשפיע על 93 מיליון תושבי המדינה. הוראת מושל זו

נחשבת להקצאה הראשונה בהיסטוריה של אחת מן המדינות העשירות

ביותר בארצות הברית ובעולם כולו.

לסאו פאולו ולקליפורניה נגמר המים

רוב האנשים רואים גישה למים זורמים כזכות בסיסית לכל אדם; אולם, בעידן

של שינויי אקלים, כלכלני העתיד נאבקים לאזן בין מושגים של היצע וביקוש.

אם הייתה אומה אחת בעולם שהרשתה לעצמה להיות שאננה בכל הקשור

למים, זו הייתה ברזיל. למעשה, המחסור במים במדינה נגרם בעיקר מהשאננות,

אך גם מההזנחה של מתכנני העיר. במשך שנים רבות, הם חיו בשלום עם

צינורות דולפים, ובמחקר תברואה משנת 4102 של הארגון ללא כוונות רווח,

מכון טראטה - ברזיל, נמצא כי יותר משליש ממי העיר סאו פאולו הולכים

לאיבוד בין מתקן ההתפלה לברזי הצרכנים.

סאו פאולו )וקליפורניה( מאוד הופתעו מאותו אירוע מחולל שגרם למשבר

המים בספרד ובאוסטרליה בשנים האחרונות: שינוי פתאומי בדפוסי מזג

האוויר; כלומר, שינוי שעשוי להימשך זמן רב. עתה, ברזיל וקליפורניה עשויות

לאמץ כמה מהתקנות המחמירותשמדינות אלו קבעו. ברזיל עשויה ללכת עוד

יותר רחוק, ולהאיץ את מאמציה להתפיל מים מאזור האמזונס - על גבולה

המערבי, לטובתהחלקים הדרום-מזרחייםשל המדינה, המאוכלסים בצפיפות.

דו”ח של חברת ניתוח המודיעין, סטראטפור, הרחיק לכת וטען, כי הבצורת

של סאו פאולו יכולה אף להועיל לברזיל, בכך שתספק את ”המומנטום

הדרוש” ליישם תוכניות הכרוכות בתיקון תשתיות, מיזמים יקרי ערך שהעניקו

לפוליטיקאים רק תמריץ קטן ליישמם בתקופות של שפע.

במשך שנים רבות, הם חיו בשלום עם צינורות דולפים,

ונמצא כי יותר משליש ממי העיר סאו פאולו הולכים

לאיבוד בין מתקן ההתפלה לברזי הצרכנים