זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 50 ביגוד )8/ , חוזר סוניה פרץ תשע"ו 6/16 (חוזר בני בנימין קצובת הביגוד משולמת במשכורת יולי, יחסית להיקף המשרה ולא ש"ח למשרה 2,091 היה הסכום 2016 יותר ממשרה מלאה אחת. ביולי מלאה ויחסית למשרה חלקית.  עובד הוראה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד והיקף משרתו הכוללת משרה, זכאי לקבל אצל כל 100%- אצל שני המעסיקים הינו מעבר ל מעסיק בנפרד את הקצובה היחסית להיקף משרתו אצלו. (אך בסה"כ .)117% . מורה באופק חדש - עד 150% (מנהל - עד 140%- לא יותר מ : עם זאת זכאים לביגוד נוסף מורים ייחודיים כלהלן א. מורי של"ח זוג 1 + חולצות 2 + מכנסים 2 מדריכי של"ח זכאים לביגוד נוסף של ש"ח. בנוסף הגנה מפני השמש 925 - מעיל רוח, סה"כ 1/3 + נעליים ש"ח למשרה מלאה. 1,742 ש"ח. סה"כ 817 ב. מדריכים מקצועיים זוג נעליים + חלוקים 2 מדריכים מקצועיים זכאים לביגוד נוסף של ש"ח, אם הינם עובדים באחד המקצועות המפורטים 550 - סה"כ    להלן: .  מערכות תעופה 1   .  מכטרוניקה 2   .  טרמודינמיקה טכנית ימית 3   .  מערכות סיב"מ ותיב"מ 4   .  תחזוקת מערכות מכניות 5   .  מערכות מכונאות רכב 6   .  מערכות ממוחשבות ברכב 7   .  מערכות הספק, פיקוד ובקרה 8   .  מערכות בקרת אקלים 9   . אומנות הבישול והאפייה המלונאית 10   . ימאות - ספינות 11   . מערכות טלוויזיה וקולנוע 12   . מערכות צילום 13   חלוקים סה"כ - 2 מדריכים מקצועיים זכאים לביגוד נוסף של : ש"ח, אם הינם עובדים באחד המקצועות המפורטים מטה 342 .  מערכות אלקטרוניות 1   .  מערכות מחשוב ובקרה 2   .  מערכות מחשבים 3   .  תכנון ותכנות מערכות 4   .  מערכות ביוטכנולוגיה 5   .  ניהול תיירותי 6   .  ניהול מלונאי 7   .  חינוך לגיל הרך 8   .  עיצוב 9   . אופנה ותלבושות 10   . עיצוב שיער וטיפוח החן 11   . סיעוד 12   . אומנות שימושית 13   ג. מורים לחינוך טכנולוגי ש"ח. 171 חלוק בסך 1 זכאים לביגוד נוסף של ד. ביגוד למדריכים בחינוך ימי זוג + מעיל רוח 1 + חלוק 1 מדריכים אלה זכאים לביגוד נוסף של ש"ח - סה"כ 817 ש"ח ובנוסף הגנה מפני השמש 892 - נעליים סה"כ ש"ח למשרה מלאה. 1,709 ה. ביגוד למורים בחינוך גופני מורים לחינוך גופני זכאים לתוספת ביגוד ולרכישת מוצרים להגנת העור מפני נזקי השמש, בהתאם לשיעור המשרה כלהלן: שיעור המשרה תוספת הגנה מפני השמש כ ״ סה משרה 0.333 - פחות מ - משרה 0.5 - 0.333 254 404 658 משרה ומעלה 0.5 - מ 508 808 1,316 )6/16 (חוזר בני בנימין ו. מורים בחוות חקלאיות חלוק וזוג נעליים עבור כל שנת הלימודים, דהיינו זכאים 1- זכאים ל ש"ח. 379 - ז. עלות הביגוד ש"ח 171 = חלוק  1      ש"ח 208 = זוג נעליים 1      ש"ח 157 = מכנסיים 1      ש"ח 116 = חולצה 1      ש"ח 513 = מעיל רוח 1      בחישוב הזכאות לקצובת ביגוד (חוזר ותק צה"ל לא מובא בחשבון  .)10.2.86 הממונה על השכר באוצר מיום .2019 סכומי קצובת הביגוד לשנת תשע"ט יפורסמו בחודש יוני ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==