זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 48 בטיחות - הנחיות למקרה אסון כגון פטירת תלמיד )3/ (תשע הרשות המקומית ו/או הבעלות יסייעו בתגבור כוח אדם על פי הצורך לטיפול באירוע. מנהל המוסד יידע את יו"ר ועד ההורים, ויעזר בו להעברת מידע להורים על פי שיקול דעתו. המנהל, מחנך הכיתה והצוות המקצועי של מוסד החינוך ילוו את משפחת התלמידים על פי הצרכים שזוהו או על פי בקשות המשפחה. מנהל המחוז יקבע צוות שיעמוד לרשות מוסד החינוך. הצוות ינוהל על ידי המפקח הכולל של המוסד. השירות הפסיכולוגי-חינוכי והיועץ יכינו הצעה לשיחות עם המורים ועם התלמידים. במקרה של פטירה יקבע מנהל מוסד החינוך, בהיוועצות עם המפקח הכולל, את סדר ביקורי התנחומים בבית המשפחה. במקרה של אירוע מחוץ למוסד החינוך ובשעות שלאחר יום הלימודים, או בחופשה, יפתחו מנהל המוסד וצוות המורים את המוסד כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להימצא יחד בשעה הקשה. , ממונה בטיחות ארצי מר רותם זהבי בשאלות אפשר לפנות אל rotemza@education.gov.il דוא "ל: | 02-5603001 :' טל בטיחות לקראת חג החנוכה (א)) 5' , עג 4/ (עג לקראת חג החנוכה ינקטו מנהלי מוסדות החינוך אמצעי זהירות מיוחדים כדי למנוע סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, בעת המסיבות ובחג עצמו. מנהל האירוע יבדוק את יישומם של הכללים האלה: יש להקפיד שהחנוכיות לא תהיינה מחומרים דליקים, כגון עץ, א. פלסטיק וכדומה. התלמידים ידליקו נרות אך ורק בנר דולק ולא בגפרורים. ב. אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח יציב ג. והרחק מחומרים העלולים להידלק. אין לרקוד עם נרות דולקים. ד. יש להרחיק את החנוכיות מחומרים דליקים כמו וילון, מפה, ניירות. ה. יש לוודא מראש את יציבות החנוכייה והנרות שעליה. את החנוכייה מומלץ לשים על מגש יציב מצופה נייר כסף. בעת הכנת סופגניות יש להקפיד שרק מבוגר ידליק את האש ויבצע ו. את הטיגון, יש להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסירים והמחבתות. כל הפעולות להכנת סופגניות וטיגון תהיינה בהשגחה צמודה של מורים. יש להכין במקום מטפה לכיבוי אש. בהכנת נרות משעווה יש להרחיק את קערת השעווה הרותחת מהישג ז. ידם של הילדים. חובה שמבוגר יכין את השעווה הרותחת. תהלוכות לפידים יבוצעו בכפיפות להנחיות הבטיחות באירועי אש. ח. , ממונה בטיחות ארצי מר רותם זהבי בשאלות אפשר לפנות אל rotemza@education.gov.il דוא "ל: | 02-5603001 :' טל בטיחות בט"ו בשבט )5/ (עד קיימת חשיבות רבה להגברת מודעותם של ההורים, ובמיוחד של , לסכנת החנק של ילדים בעקבות אכילת 5 הורים לילדים מתחת לגיל פיצוחים ופירות יבשים. .5 חל איסור להגיש פיצוחים מכל סוג שהוא לילדים עד גיל .5 חל איסור להגיש צימוקים וחמוציות לילדים עד גיל בעת הגשת פירות יבשים - יש לחתוך אותם לחתיכות קטנות  ולהוציא את הגרעין. ב בטיחות וביטחון במוסדות החינוך בטיחות בבית הספר ,2013 (א), ינואר 5/ משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מיוחד שמספרו עג פרקים מרכזיים: 5 בנושא "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר" ובו א. ניהול הבטיחות במוסד החינוך. ב. הבטחת הבטיחות בהפסקות ובזמנים שבין השיעורים. ג. תהליך הלמידה בעקבות אירוע בטיחותי. ד. הסברה וחינוך לבטיחות מונעת במועדים קבועים לאורך השנה. ה. בטיחות באירועים. בחוזר מפורטים תפקידי המנהל, רכז הביטחון, האחראי על הפעילות/ הארועים בבית הספר, רכז הטיולים, המורה התורן, המורה המקצועי, מחנך הכיתה; פעילות ההסברה במהלך שנת הלימודים, לקראת החגים, לקראת חופשת הקיץ ועוד. מצלמות במוסדות החינוך )13.5.2015 מיום 3.7 - 85 (חוזר משה"ח חוזר זה בא להנחות את בית הספר על אופן ההכנסה של מצלמות לבתי הספר, על אופן השימוש בהן ועל הפעילות החינוכית שתלווה את השימוש במצלמות. ראוי להדגיש, כי משרד החינוך אינו רואה בהצבת מצלמות חלק הכרחי מהתכנית לשיפור האקלים ולמניעת אלימות וכי התכנית המערכתית בנושא זה אינה מבוססת או מסתמכת על הצבת מצלמות במוסדות החינוך. השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים והמורים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח ותוך פיתוח תחושת שייכות, ערך וכבוד וקידום ערכים אישיים וחברתיים. בתי ספר ורשויות מקומיות, שמצאו לנכון להתקין מצלמות במוסדות החינוך, לאחר שבחנו את השימוש בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותם ומצאו שהצבת מצלמות נדרשת לשיפור אקלים ולמניעת אלימות, מחוייבים בבנייה ובהטמעה של תכניות חינוכיות לשיפור האקלים ולמניעת אלימות. הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר, כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח. תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו. שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט של סעיף 3.6 בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק (ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי 7\ בחוזר הוראות הקבע עד 5.1 - 54 הספר").

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==