זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 170 סמליםלדו"חנוכחות-מפתחסמליםלהיעדרות  (חוזר מינהל תיקשוב ומערכות מידע) סמלים לדו״ח נוכחות מפתח סמלים להיעדרות 1030 היעדרות עקב נישואין 1031 היעדרות אבל 1034 ימי פטירה עד קבורה 1040 היעדרות בגין בחינה 1041 השתלמות 1046 בדיקה רפואית מטעם המשרד 1049 היעדרות אחת מוצדקת בתשלום 1060 אישור מ. מחוז - ללא שכר 1061 הופעה בבימ"ש - אישי 1062 הופעה בבימ"ש - מטעם המשרד 1063 היעדרות מוצדקת בתשלום 1070 שעות שביתה 1098 לא מוצדקת ע"י מערכת 1099 היעדרות לא מוצדקת 2010 מחלה עם אישור רפואי 2011 הצהרת מחלה 2012 16 מחלת ילד עד גיל 2013 מחלת הורה 2014 מחלת ילד במחלה ממארת 2015 מחלת בן זוג 2016 טיפולי פוריות 2019 שמירת הריון ע"ח מחלה 2020 מחלה ממושכת ללא תשלום 2021 מחלת ילד חד-הורי 2022 היעדרות עקב הפלה 3018 שמירת היריון ע"ח ב.ל 3020 שבועות) 14( חופשת לידה 3021 שעות לבדיקות היריון 3027 היעדרות בגין ש. הנקה 3030 חופשת לידה ללא תשלום 3040 הארכת חל"ד באישור כא"ב 4010 תאונת עבודה 7040 פעילות חוץ בית-ספרית 7050 חופשה למדריכים 7068 חופשה קצרה ללא שכר 8050 מילואים 8051 מילואים - מעבר לש. עבודה 8053 מילואים מ.ל.ח 9030 מחלה בחצי משכורת 9040 קרן ימי מחלה נפגעי רפורמה - שעות ניהול וגמול ניהול  א') 10/ (סא (פסק בוררות - חיים צדוק)  שעות ניהול .1 מנהל בית ספר יסודי או סגן מנהל אשר הופחתו הכיתות בבית ספרו כתוצאה מהעברת הכיתות ז'-ח' לחטיבת הביניים במסגרת הרפורמה במערכת החינוך - תופחתנה שעות הניהול שלו, ובאותו שיעור יוגדל מספר שעותיו בהוראה. אין לראות המרת שעות ניהול בשעות הוראה כהרעת תנאי עבודה. מנהלי בתי ספר יסודיים וסגניהם, אשר ביום על אף האמור לעיל, - לא תופחתנה שעות הניהול ומעלה 50 ביצוע הרפורמה היו בני שלהם ולא תוגדלנה שעות ההוראה שלהם עקב הפחתת הכיתות בבית הספר כתוצאה מהעברת הכיתות ז'-ח' לחטיבת הביניים במסגרת הרפורמה. .1.9.69 : תחולה )1.12.68- מ גמול ניהול (החלטת הנהלת המשרד .2 מנהל או סגן מנהל בבית ספר יסודי אשר הופחתו הכיתות בבית ספרו כתוצאה מהעברת הכיתות ז'-ח' לחטיבת הביניים - לא יופחת גמול הניהול שלו והוא יוסיף לקבל גמול ניהול בשיעור שקיבל לפני כן. .1.9.69 : תחולה 10.1.93- בסיס משרה (ביצוע החלטות הוועדה הפריטטית מ .3 ומעלה 50 מנהל או סגן מנהל אשר ביום ביצוע הרפורמה היה בן ושכיתות ז'-ח' בבית ספרו הועברו לחטיבת הביניים עקב הרפורמה ש"ש הן בשעות ההוראה והן בשעות 24 - יישמר בסיס המשרה של הניהול שלו, כפי שהיה לפני העברת הכיתות לחטיבת הביניים. .1.9.92 : תחולה לעיל, כשמוזכר מנהל או סגן מנהל, הכוונה 3-1 : בסעיפים קטנים הערה היא למנהל או לסגן מנהל קבוע בתפקידו. נ-ס

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==