זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 117 אליו הוא משתייך ( חול המועד, חנוכה וכד'). עו"ה, שאינו עובד בימות החג הקדושים ללאום שלו, חייב לעבוד בימות : מורה יהודי המועסק לדוגמה החג הקדושים למגזר בו הוא מועסק, בבית ספר ממגזר אחר ואינו עובד בימות החג הקדושים ללאום היהודי, צריך לעבוד כמ"מ בימות החג הקדושים למגזר בו הינו מועסק. מועדי חגים לעובדי הוראה בבתי״ס עבריים מועדים יהודיים ראש השנה תשע״ט א׳-ב׳ בתשרי 10-11.9.2018 צום גדליה ג׳ בתשרי 12.9.2018 יום כיפור י׳ בתשרי 19.9.2018 סוכות ט״ו בתשרי 24.9.2018 הושענה רבא כ״א בתשרי 30.9.2018 שמיני עצרת ושמחת תורה כ״ב בתשרי 1.10.2018 חנוכה כ״הבכסלו-ב׳ בטבת 3-10.12.2018 צום עשרה בטבת י׳ בטבת 18.2.2019 ראש השנה לאילנות ט״ו בשבט 21.12019 תענית אסתר י״ג באדר ב׳ 20.3.2019 פורים י״ד באדר ב׳ 21.3.2019 שושן פורים ט״ו באדר ב׳ 22.3.2019 פסח ט״ו בניסן 20.4.2019 שביעי של פסח כ״א בניסן 26.4.2019 יום הזיכרון לשואה ולגבורה כ״ז בניסן 2.5.2019 יום הזיכרון לחללי צה״ל (הוקדם) ג׳ באייר 8.5.2019 יום העצמאות (הוקדם) ד׳ באייר 9.5.2019 ל״ג בעומר י״ח באייר 23.5.2019 יום ירושלים כ״ח באייר 2.6.2019 שבועות ו׳ בסיוון 9.6.2019 צום י״ז בתמוז (נדחה) י״ח בתמוז 21.7.2019 צום תשעה באב ט׳ באב 11.8.2019 ט״ו באב ט״ו באב 16.8.2019 ראש השנה תש״פ א׳-ב׳ בתשרי 1.10.2019-30.9.2019 מועדי חגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי״ס עבריים החג קתולים ופרוטסטנטים אורתודוקסים ארמנים חג המולד 25-26.12.2018 10-11.9.2018 18-20.1.2019 ראש השנה 1.1.2019 1.1.2019 חג ההתגלות 6.1.2019 6.1.2019 יום שישי הטוב 19.4.201 19.4.2019 פסחא כ״א בתשרי 21-22.4.2019 עלייה השמיימה כ״ב בתשרי 30.5.2019 שבועות כ״הבכסלו-ב׳ בטבת 9-10.6.2019 מועדי חגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי״ס עבריים )1440 מוחרם (ראש השנה ההיג׳רית יום אחד 10.9.2018 יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד 21.11.2018 רמדאן (חודש הצום) יום 30-29 3.6-6.5.2019 עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום) ימים 3 5-7.6.2019 עיד אל-אדחא (חג הקורבן) ימים 4 11-14.8.2019 מועדי חגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי״ס עבריים יום נבי סבלאן יום אחד 10.9.2018 חג אליהו הנביא יום אחד 25.1.2019 חג הנביא שועייב ימים 4 24-27.4.2019 עיד אל-אדחא (חג הקורבן) ימים 4 10-14.8.2019 : הואיל ובשנה ההיג׳רית נקבעים ראשי החודשים על פי ראיית הערה הירח, ייתכנו סטיות במועדים המצויינים לעיל, של יום ואף יומיים. : את תאריכי החגים הסופיים יקבע נשיא בית-הדין השרעי מוסלמים - לערעורים, לקראת מועדם. : את תאריכי החגים הסופיים יקבע ראשה הרוחני של העדה דרוזים - הדרוזית, לקראת מועדם. לוח החופשות, הפגרות והחגים בבתי-הספר הערביים והדרוזיים פורסם על-ידי משרד החינוך, והוא האסמכתא לחופשות בבתי-הספר האלה. חופשת קיץ  )1.25.2 (תקשי"ר באוגוסט.  31 ביולי עד 1- מ בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים , במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי בבתי הספר העל-יסודיים ביוני 21- הוראה ובבתי הספר להנדסאים וטכנאים ובכיתות י"ג-י"ד - מ באוגוסט.   31 עד עובד שלימד במשך שנת הלימודים זכאי לתשלום משכורת בחופשת הקיץ בהתאם למשרתו הממוצעת בשנת הלימודים.  עובד שעבד עבודה נוספת מעל למשרה שלמה, זכאי לתשלום חופשת קיץ יחסית גם בעד עבודתו הנוספת.  עובד שלימד רק חלק מהשנה (אך לא פחות מחודשיים), זכאי לתשלום ימי חופשה לכל חודש שישה בעד חופשת-קיץ יחסית לחודשי עבודתו: ימי חופשה לכל חודש שבעה עבודה בבית ספר יסודי ובגן ילדים, ו עבודה בחטיבת ביניים, בבית ספר על-יסודי, בסמינרים, במרכזי נוער ובמפת"נים.  : בתי המדרש למו"ג זכאים לבקש ממנהל המחלקה לתנאי שירות הערה במשרד החינוך והתרבות אישור לארגון שונה של מהלך שנת הלימודים. חופשת מפקחים  )1.25.1 (תקנון שירות עובדי ההוראה נוסף לחופשתם הרגילה - זכאים המפקחים לעשרה ימי חופשה במועדים קבועים ללא זכות צבירה כלהלן: ערב פסח, ערב שבועות, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ערב סוכות וימי חוה"מ פסח. ימים אלה הם ימים קבועים ואין להמירם בימים אחרים. עובד הוראה בתפקיד הדרכה זכאי לחופשות הנהוגות לגבי מפקחים ומדריכים - יחסית להיקף משרתו.  זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==