Background Image
Next Page  1 / 48
Information
Show Menu
Next Page 1 / 48
Page Background

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

31.07.15 |

ט"ו אב התשע"ה

| 171 '

גליון מס

דמסקי VS דגן המועמדים לראשות מועצת השומרון עמ' 22 < ראש בראש בפרויקט השו"ת המאבק על 'בתי דריינוף', הגב למפקדי הצבא, ה'הדתה בצה"ל', הטרור בהר הבית ופרשת הרב מהצפון. אלי בן דהן ראיון עם סגן שר הביטחון, הרב << ישי פרידמן, עמ' 42

שלושה זוגות על סיפורי ההיכרות המיוחדים

רומנטיקה מגזרית:



: יותר צעירים מתחתנים כבר

לחוצי חתונה

עמ' 02 <

שלהם

'בשטיבל' אסף טיפים וחוויות

עמ' 81 <

בתחילת שנות ה-02

עמ' 54 <

מארבעה זוגות שהתחתנו בטבע. פרויקט מיוחד

תחזית דמוגרפית: "בעוד 51 שנה מדינת ישראל עמ' 8 < תהפוך למדינה דתית"