Background Image
Next Page  1 / 48
Information
Show Menu
Next Page 1 / 48
Page Background

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

08.05.15 |

י"ט אייר התשע"ה

| 159 '

גליון מס

החזן הראשי לצה"ל, סא"ל שי אברמסון, בראיון מיוחד ל'שביעי' "ביום שאגיד 'א-ל מלא רחמים' בלי שהלב שלי נשבר, אניח את המפתחות" 26 ארבעה קריקטוריסטים ימניים מבקשים לנעוץ סיכה בבלון הנכבה • עמ' 02 מה המצב? נכבה! עלה לא נעלה היישוב נעלה בשומרון מתרחב. עמ' 21 הכניסה לדתיים אסורה השדכניות כבשו עמ' 61 את הווטסאפ