Background Image
Next Page  1 32
Information
Show Menu
Next Page 1 32
Page Background 'מדינה קטנה מתחמקת מצרה' היא כבר מזמן רק שורה בשיר יפה, אומר פרופ' גבריאל בן דור, הבודק מדי שנה את החוסן הלאומי של החברה הישראלית. ישראל כבר איננה מדינה קטנה מבחינה דמוגרפית וכלכלית, עוקפת מדינות מכובדות באירופה ומחזיקה את אחד הצבאות החזקים בעולם. והעיקר: הישראלים אופטימיים יותר מתמיד • עמ' 81 ומאמינים בצדקת דרכה של הציונות י':

ֵ

'ההורה ההיא עם הה טרנד ריקודי העם עמ' 21 כבש את המגזר • עמ' 61 בשו"ת עצמאות חגיגי • יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

23.04.15 |

ד' אייר התשע"ה

| 157 '

גליון מס