Background Image
Next Page  1 32
Information
Show Menu
Next Page 1 32
Page Background min

ע י ת ו ן לצ י ב ו ר הדת י

20.03.15 |

כ"ט אדר התשע"ה

| 153 '

גליון מס

מילה בלי לומר התוכנית המיתולוגית 'המילה האחרונה' יורדת משידור. אנשי תקשורת, חלקם מעריצי התכנית, נפרדים מהרביעייה שהייתה עבור רבים הסיבה היחידה להאזין ל'גלי צה"ל'. וגם אברי, ג'קי וקובי מספרים על החיבור לקהל הדתי והימני ועל התוכניות להמשך ממייסדות ז'אנר הקולנוע והתיאטרון החרדי מרלין וינג, עמ' 61 ומבקרת הקולנוע החרדית היחידה בעולם, בשו"ת מהסרטים לקח את מבקר המסעדות אורי מלמד שלנו, אור רייכרט, לאזור התעשייה ביהוד למפגש צפוף עם קציצות ולימונדה עמ' 22 עמ' 81