זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 8 תוכן 137 שמירה על סודיות מידע 137 רישיונות לייעוץ : יחידת העבודה 138 היקף המשרה בהוראה 159 " סיום יום הלימודים - ראה "משך השיעורים 138 פיזור יחידת העבודה 137 ייעוץ וטיפול פסיכולוגי לעו״ה 138 ילקוט התלמיד 121 ימי הצהרה 121 ימי מחלה כ 93 כיתות וגנים משולבים 181 כלנית - קרן לשעות נוספות 68 כפל תואר - גמול ל 49 ל"ג בעומר 139 לוח זמנים - תאריך אחרון להודעה 107 לידה - ראה תקופת הריון, לידה והורות 107 לידה בשבתון 132 ליווי תלמידים במסעות ובטיולים 133 לימודים בימים הראשונים לשנה"ל 134 לימודים וטיולים בימי שרב 110 לימודים לתעודת הוראה - התיישנות מ 139 מבטחים - פנסיה למורים על-יסודיים 137 מודעות - טיפול פסיכולוגי מועדי חגים לעובדי הוראה נוצרים, מוסלמים 117 ודרוזים בבתי"ס עבריים 102 מועצה פדגוגית 141 משרת אם למורה אב 140 מורה אם - חישוב משכורתה 140 מורים בבתי חולים 100-98 מורים בתפקידי הדרכה 141 מורים לטבע - פיצוי להכנת המעבדה 139 מורים לסיעוד ולמקצועות פרא-רפואיים 128 מורים לעיוורים ולכבדי שמיעה 141 מורים עולים 194 מורים צפוניים המלמדים בדרום 126-121 : מחלה 125 גמולי תפקיד בימי מחלה 122 היעדרות בשל מחלת הורה/בן זוג/ילד 122 היעדרות לצורך סיוע לאדם עם מוגבלות 111 העמדת עובד בפני ועדה רפואית 125 הפחתת משרה מטעמי בריאות 121 חופשת מחלה 121 ימי הצהרה 126 מענק בגובה הקצבה עד פרישה לגימלאות 126 נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה 123 ניצול ימי מחלה לעובד שנפסל מטעמי בריאות 123 ניצול ימי מחלה לפני פרישה 178 פיצוי לימי מחלה לא מנוצלים 126 קרן ימי מחלה 126 תוספת ימי מחלה בחצי משכורת 142 מחקרים/איסוף מידע במוסדות חינוך : מילואים 143 ולת"ם - נוהל פנייה 142 קריאה לשירות מילואים 142 תשלום למשרתים במילואים : מילוי מקום 143 שכר ממלאי מקום 144 ממלא מקום מנהל בי"ס מילוי מקום לסגנית ראשונה היוצאת 144 לחופשת לידה 91 פנסיה ופיצויים לממלא מקום : מכללות 148 גמול לבעלי תפקידים 148 גמולי השתלמות 148 גמול למורי מכללות מ"א ודוקטור 148 דרגות קידום 147 הגדלת משרה מעבר למשרה קבועה 147 היקפי משרות 147 העסקת מורים חדשים 147 הפסקת עבודה למורים לא קבועים 147 תקופת העסקה 146 לוח אקדמי שנתי במוסדות להכשרת עו"ה 146 לוח בסיסי משרות במכללות 147 מורה במעמד לא קבוע 147 מורים בעלי דרגה אקוויוולנטית - הרחבה 146 שיבוץ 142 תשלוםכפל לעו״ההמשרתיםבמילואים 144 מנהלי המחלקות לחינוך : מנהלים וסגנים 71 גמול ניהול למנהלים וסגנים 73 גמול ניהול במרכזי מחוננים 101 היקף משרת המנהל 149 היקף משרת מנהל על יסודי 149 הכרה בשבתון כוותק בניהול 149 המספר המירבי של שעות ניהול 149 מנהל העובר להוראה 165 מנהל מתי"א 149 מנהלי אשכולות פיס 158 מנהלים במרכזי פסג"ה 169 מנהלים נפגעי רפורמה או ויסות 149 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים 150 עבודת מנהלים וסגנים בהוראה 150 עבודת סגנים בהדרכה 73 קביעות בגמול הניהול 150 קביעות בשעות הניהול 168 רכב למנהלים 150 מס הכנסה 151 מספר התלמידים בכיתות : מעבדה 75 גמול מרכז מעבדה 141 פיצוי למורים לטבע על הכנת המעבדה : מעונות 152 השתתפות המדינה במעונות יום 151 תוספת מעונות 153 מענק התמדה 88 מענק חד פעמי 148 מענק יובל 136 מענק יוח"א 194 מענק למורים צפוניים המלמדים בדרום 153 מענקי שעות והחזרי שכר לימוד 157 מפתנים - מעמדם ככיתות רגילות 157 מצלמות במוסדות חינוך 157 מרכזי נוער 157 מרכזים טיפוליים - תנאי שירות 158 מרכזי פסג"ה 159 משך השיעורים משך שנת הלימודים (מורי י"ב - לרשות בית 159 הספר) : משכורת 160 הרכב המשכורת 163 טבלת השכר המשולב 86 שכר לשאירי עובד שנפטר בשירות 143 שכר ממלאי מקום 161 תלוש המשכורת - הדרכה בהבנתו : משמעת 43 איסור מסירת ידיעות ופרסום ביקורת 46-44 אלימות תלמידים ותגובה כלפיהם : משפטים 164 הגנה משפטית 164 בית הדין לעבודה 165 עדות בבית משפט 165 תביעות משפטיות 165 מתי"א 110 מתמחים בהוראה 166 מתנדבים - נוהל קריאתם 166 מתנות: הימנעות מקבלת מתנות נ 135 נוהל הטיפול בנפגעים בטיול 44 נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעו"ה 45 נוהל הרחקת תלמיד 166 נוהל קריאת מתנדבים 178-173 נוהל גמישות בהעסקה (פיטורים) 188-187 נוהל שיבוץ עובדי הוראה 53 נזקי רכוש 151 ניכוי מס ממענקים 195 ניסיון בהוראה: תקופת ניסיון וקביעות : נסיעות 168 נסיעות בתפקיד 168 נסיעות ללומדים בתכנית להכשרת מנהלים 168 נסיעות למורים המלמדים במועצות אזוריות נסיעות למורים ערבים הגרים בצפון 169 ועובדים בדרום 167 קצובת נסיעה 168 רכב למנהלים 169 ' נפגעי רפורמה - מורי ז'-ח 169 נפגעי רפורמה - מנהלים 170 נפגעי רפורמה - שעות ניהול וגמול ניהול 150 נקודות זיכוי למשמורת משותפת לילדים ס 137 ) סודיות מידע (למורה יועץ 110 סטאז' סיעוד - מורות לסיעוד ולמקצועות 139 פרא-רפואיים 148-147 סמינרים ומכללות - ראה מכללות 170 סמלים לדו"ח נוכחות 171 סמלים לדרגה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==