זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 7 148 דרגות קידום למורי המכללות להכשרת עו״ה 96 דרגת שכר אקויולנטית לבוגרי ישיבות 96 דרגת שכר מינימלית בעל-יסודי 96 שנה 20 הסמכה לאחר ה 97 הבראה 97 הגדרת שנת עבודה 164 הגנה משפטית 100-98 הדרכה - עו"ה בתפקידי הדרכה 169-167 הוצאות נסיעה - ראה נסיעות 43 הורים - אחריות המנהל לפעילותם בביה"ס 97 הטרדה מינית - חוק למניעתה 83 היוון המנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן 105 משפחה : היעדרות 101 היעדרות מימי לימודים 100 השתתפות מורים בוועדות 100 היעדרות קיזוז מהשכר היעדרות ביום הזיכרון לחללי מלחמות 100 ישראל 93 היעדרות הסייעות בגנים - נוהלי עבודה : היקפי משרות 101 היקף המשרה בהוראה ברבדים השונים 101 היקף המשרה בהוראה למנהל/סגן 147 היקפי משרות במכללות 102 ערעור על הקטנת משרה 102 הלנת שכר 102 המועצה הפדגוגית 43 המלצות ע"י מנהל ביה"ס - איסור 107 הנקה/שעת הורות - זכות להיעדר מהעבודה 96 שנה 20 הסמכה לאחר 194 הסמכה ורישיונות הוראה 105 הסעות תלמידים 102 השלמת משרה לאמהות 9-8 הסתדרות המורים - מרכז/סניפים/מוסדות העברות לסוגיהן: 103 העברה - הגשת הבקשה 103 העברה מוחלטת 103 העברה מסוייגת 103 העברה ממגמה למגמה 103 ׳ העברה מכיתות ז׳-ח׳ לכיתותא׳-ו 103 פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים 104-103 העברה יזומה עקב צימצומים/חוסר התאמה 104 הליך ערעור על העברה יזומה 46 העברה והוצאה של תלמיד מביה"ס 102 העסקה בגנים ובבת"ס שלא בבעלות המדינה 181 העסקת גמלאים 104 העסקת קרובי משפחה 105 הערכת תארים אקדמיים מחו"ל 132 הצהרת הורים על בריאות ילדם 105 הצטרפות לבן זוג היוצא לחו"ל 80 הקפאת זכויות לגמלה 84 הראל מנוף פנסיה 45 הרחקת תלמיד - נוהל 109-106 : היריון - תקופת לידה והורות 106 איסור פגיעה בהיקף המשרה בהיריון 106 בדיקות שגרתיות בתקופת ההיריון 106 הגבלת פיטורין 106 חופשת מחלה לעובדת בהיריון פיטורי מורה בהיריון בתקופת ניסיון בעל- 177 יסודי 106 שמירת הריון 109 התפטרות אחרי לידה : השתלמות 110 התיישנות לימודים לתעודת הוראה 153 מענקי שעות והחזרי שכר לימוד 186 פגיעה בשנת השתלמות 186-182 קרנות ההשתלמות 101 התאבדות - נסיונות התאבדות תלמידים 127 התנהגויות חריגות של תלמידים - סיוע וייעוץ ו 143 ולת"ם (ועדות לתיאום מילואים) - נוהל פנייה 139/111 ועדות רפואיות ובדיקות רפואיות 111 ועדי הורים - חברות מורים בוועדי הורים 111 ועדי הורים - פתיחת חשבון לתשלומיהם 112 ועדי מורים בבית הספר - תקנון : ותק 113 ותק בהוראה 114 ותק בניהול 115 ותק בניהול בשנת שבתון 115 ותק בניהול מחלקת חינוך 115 ותק בפיקוח בשבתון 115 ותק בתפקידי הדרכה ופיקוח 115 ותק למדריכים מקצועיים 115 ותק לממלא מקום 115 ותק למנהל שעבר לסגנות 115 ותק למסורבי עלייה 115 ותק למפקח שחזר לניהול 115 ותק למקבלי שכר ללא עבודה 115 ותק לסגן שנתמנה למנהל 114 ותק לעבודה בהתנדבות 114 ותק לעבודה בקרן קרב 113 ותק צה"לי ושירות לאומי ז 109 זכויותמורה-אם לגבר - ש. הורותאב 115 זקיפת הטבה ח 127 חוות חקלאיות : חופשות 116 במאי 1 חופשה בשכר לנבחנים במוסדות על 118 תיכוניים 118 חופשה בשכר לנסיעות בתפקיד 121 חופשה ופגרת חג 121-120 חופשה ללא תשלום - חל״ת/שבתון 120 הגשת בקשה לחל״ת/שבתון חל״ת לצורך הצטרפות לבן זוג היוצא 120 לחו״ל 120 הודעה על חזרה מחל״ת / שבתון 120 דחיית בקשה לחל״ת 120 ערעור על דחיית בקשה לחל״ת 120 מקרים בהם יש להגיש בקשה לחל״ת 120 תקופות שהייה בחל״ת 121 חל״ת ופגרת חג 121 זכויות במהלך החל״ת 121 ביטוח לאומי בחל״ת 121 מס הכנסה בחל״ת 118 חופשת נישואין 116 לוח החופשות בשנת הלימודים 117 חופשות לנוצרים, מוסלמים ודרוזים 119-118 ) חופשות מיוחדות (בשכר 107 חופשת לידה - תקופת לידה והורות 126-121 חופשת מחלה 125 חופשת מחלה וותק לגימלאי שחזר לשירות 117 חופשת מפקחים 117 חופשת קיץ 116 עבודה במיגזר שלא לפי לאום 127 : חטיבות צעירות חינוך מבוגרים (אולפנים, אולפניות, תהילה, 42 מרכזי השכלה וכד') 71-70 חינוך כיתה : חינוך מיוחד 71 גמול חינוך מיוחד 128 הסמכה לחינוך מיוחד 128 העברה מחינוך מיוחד לחינוך רגיל 128 חישוב שכר מורים לחינוך מיוחד בחופשות 128 מורים לעוורים ולכבדי שמיעה 128 מעמד המפתנים 128 שנה גמישה בחינוך המיוחד ובמתי"א תגמול לעבודה עם ליקויי למידה בחט"ע 129 ובחט"ב תשלום נסיעות מוגדל למורים 129 לחינוך מיוחד המשתתפים בוועדות 127 : חלונות ודלתות ט 163 טבלת השכר : טיולים 130 אינפורמציה על מזג האוויר 130 איסור ארגון טיולים לחוץ-לארץ 134 אמבולנס למורה שנפגע בטיול 130 ארגון טיולים במערכת החינוך 131 סיוע חירום במהלך הטיול 132 הודעה להורים החברה להגנת הטבע - לשכות לייעוץ 131 ולתיאום טיולים 132 הצהרת הורים על בריאות ילדם 131 טיולים בחודשי הקיץ 132 טיולים בחודשי החורף ליווי תלמידים במסעות ובטיולים - פעילות 132 חוץ בית ספרית 132 מלווים חמושים 135 פגיעה בטיולים 127 טיפול תרופתי לתלמידים 134 טלפון - השתתפות בשיחות טלפון 134 טמפרטורה המחייבת חימום בחורף י 136 יוח"א - מענק יוח"א יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - 118 היעדרות בו : יועצים 136 תנאי עבודתם העניינים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==