מסגרת אירועי הקורטוריון
התקיים טקס הסרת הלוט
מעל שלט שנקבע בקומה
הרביעית שנקראת על שמם של
מלכה ושמחה פרת ז"ל בבניין
למדעי החיים ע"ש אמרסון.
עו"ד שמחה פרת נולד ב-2191
), רוסיה, והגיע
Rovno
ברובנו (
לפלשתינה ב-6291. כבחור צעיר
הצטרף להגנה ולימים שירת
בצה"ל. הוא עזב את הארץ
לצורך לימודים באוניברסיטת
באזל, וב-4391 השלים את לימודי
המשפטים באוניברסיטת לונדון.
אחר כך שב לפלשתינה ועד 3591
עסק בתל-אביב בעריכת דין, ואז
הצטרף לשירות החוץ.
עו"ד פרת היה אדם משכיל, שוחר
תרבות ובקיא בשפות רבות, בהן
לטינית ויוונית עתיקה. הוא שימש
דיפלומט בשירות מדינת ישראל,
ובין היתר היה הקונסול הכללי של
בשיקגו ובניו-יורק ובעל סמכויות
קונסולריות ב-71 ממדינות ארה"ב.
לימים היה שגריר ישראל במקסיקו,
אוסטרליה וניו זילנד.
עו"ד שמחה פרת היה חבר
משלחת ישראל לאסיפה הכללית
של האו"ם (ה-41, 51 ו-81), וחבר
המשלחת הישראלית לוועדה
הבינלאומית לאנרגיה אטומית
שהתכנסה בווינה ב-0691.
ב-0791 מונה ליועץ פוליטי
במשרד החוץ ושימש בתפקיד
עד 3791. שר החוץ אבא אבן
העניק לו את התואר שגריר לכל
חייו, כאות הוקרה על תרומתו
יוצאת הדופן.
43
דורשי הטכניון
ופרת
כל פרט
חנוכת הקומה ע"ש מלכה ושמחה פרת בבניין אמרסון
ב-2891 החליט עו"ד פרת למכור
את אוסף הבולים שלו ואת
התמורה - 771,13 שקל - העביר
לטכניון, לצורך הקמת קרן מלגות
לבוגרי בתי ספר מקצועיים
הלומדים באחת הפקולטות
ההנדסיות. לבקשתו יועדו המלגות
לסטודנטים בני ירושלים הלומדים
בטכניון ולבני עיירות פיתוח.
עו"ד שמחה פרת נפטר באוגוסט
2002 והותיר בצוואתו הנחיות
בדבר חלוקת רכושו. יתרת
הרכוש והכספים יועדה להנצחתו
ולהנצחת זכרה של רעייתו
(מלכה, בתו של יוסף רוקח,
שנפטרה לפניו), בין היתר בטכניון.
ב-4002 הוקמה מעזבונו קרן
מלגאי תוכנית הטכניון למצויינים
ע"ש מלכה ושמחה פרת ז"ל.
בהסכמת מנהלי העיזבון - קלמן
גרידינגר (חבר הקורטוריון שהלך
לעולמו ב-2102) ועו"ד מאיר רוזן -
נקבע כי כספים נוספים מהעיזבון
ייועדו לבניית הקומה הרביעית
בבניין אמרסון למדעי החיים.
בטקס הסרת הלוט אמר נשיא
הטכניון, פרופסור פרץ לביא:
"שמחה פרת - עו"ד במקצועו
ואינטלקטואל בנשמתו - הקדיש
את חייו לשירות מדינת ישראל.
שמחה ומלכה היו זוג נדיב. הם היו
מעורבים במפעלים פילנתרופים
רבים בתחום החינוך, שהיה קרוב
לליבם, וכזאת היא גם תרומתם
לבניין אמרסון."
"זהו בהחלט בניין מיוחד ויוצא
דופן," המשיך הנשיא ואמר.
"עבודות המחקר המתבצעות
בו הן שילוב של מדעי החיים
והנדסה. כאן נוצרת קרקע
פורייה לקידום ולעידוד מחקרים
משותפים מתחומים שונים
במדעי החיים וההנדסה, ומכאן
יבואו תשובות לשאלות מהותיות
המתעוררות במאה ה-12."
ב
מימין - עו"ד ד"ר מאיר רוזן ואלוף (מיל') עמוס חורב
48,44,45,46,47 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...1