שביעי

26.06.20 | ד' בתמוז תש"ף | 399 גיליון שביעי | 2 עיתון לציבור הדתי 399 ' גליון מס פרשת חוקת 26.06.20 ד' בתמוז תש"ף 24724 , עכו 6444 . כתובת: ת.ד 072-2310000 :' טל 04-9554707 : פקס www.shvii.co.il את ר: דוא"ל מערכת: ma.shvii@shvii.co.il דוא"ל סטודיו: studio7@shvii.co.il דוא"ל פרסום: sales@shvii.co.il 050-6072869 : לפרסום הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון' b 0528908518 @gmail.com 052-8908518 רובי לוזון - 'שביעי' הוצאה לאור: אהרל'ה ויסברג מ"מ עורך: אור יום טוב מפיקת מערכת: מנהלי פרסום: 052-5471494 : נדיה לוי 052-8787871 : איציק אשכנזי תמר שוק, הילה כהן, עיצוב: צופיה צדרבוים משה ויסטוך, יעקב מאיר, כתבים: אליהו גליל, אהרן גרנות, איתמר סג"ל, איתי אסמן, אלון פרל, דביר עמר אמנון שומרון, טורים ומדורים: שרון רוטר, יעל שבח, עקיבא נוביק, אור רייכרט, שבתאי שירן, חלי בן שחר, אביה הר-נוי אלחנן בן אורי קריקטורה: יוסי זליגר, ויקיפדיה צילומי שער: למערכת שמורה הזכות לקבל או לדחות מודעות שלא עפ"י רוח העיתון. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל מזל טוב? אתם מוזמנים לשלוח לנו: ma.shvii@shvii.co.il חפשו אותנו ב- 052-8908518 yossib@makorrishon.co.il 9248 * הערת שוליים אלחנן בן אורי מילה שלנו "יש כאלה שמתנגדימ לתוכנית טראמפ כי יש להמ חשבונ אישי עמ ראש הממשלה. יש כאלה שמתנגדימ מאחר ואוהבימ כל הזמנ להיות בכותרות, והמ כל הזמנ רוצימ להבדיל את עצממ. ויש כאלה שאומרימ בואו נעשה רק תיקונ קטנ במפה, שינוי כזה ואחר, וגמ אנחנו תומכימ". ככ צוטט השבוע ראש מועצת אפרת, עודד רביבי, כשהגיע למאהל מועצת יש"ע להביע את דעתו בעד התוכנית. באנו לפה כי חשוב שגמ הציבור יידע שיש מרחב דעות, אמר רביבי, בעודו מבטל את הדעות האחרות תוכ קביעה כי אינ באמת דעות אחרות, וכי הכל מונע ממניעימ אישיימ. תוכנית טראמפ אינה הדבר המושלמ, לדעת המצדדימ בה, ותוכנית גרועה שהיא למעשה נאומ בר אילנ עמ תיקונימ שליליימ, לדעת המתנגדימ. אלא שרביבי בוחר לבטל את הוויכוח העקרוני, והופכ אותו לדיונ אישי וקטנוני. כשאינ לרביבי טיעוני אמיתיימ, הוא עובר לזלזול. בתוכניתמ של קלמנ ליב קינד וא פ ליברמנ ברשת ב', הוא עבר לחרפות אישיות: "ששת הצעקנימ. המ לא מייצגימ את רוב הציבור ביהודה ושומרונ". רביבי מ תמכ על קר שלא צוינ מי הזמינ אותו, אולמ לאור השימוש האינטנ יבי בו מרגע פר ומו, די ברור מי העומד מאחוריו. הטיעונ היחיד שאותו מעלה רביבי הוא שהערבימ נמצאימ שמ, אנחנו נמצאימ שמ, והתוכנית הזאת מייצרת מציאות טובה יותר לחצי מיליונ אזרחימ, ולכנ צריכימ לקחת את ההזדמנות. מי המ חצי מיליונ האזרחימ שעליהמ הוא מדבר? האמ כוונתו היא לחצי מיליונ היהודימ ובעיקר הערבימ שנמצאימ ביב חלקת האלוקימ הקטנה של רביבי? את רביבי פשוט מעניינת אפרת ושומ דבר אחר מעבר לה. אינ ערכימ, אינ ערבות הדדית ואינ מחשבה לעתיד. אלא שעמ התקדמות הדיונימ על תוכנית טראמפ, נראה שהמציאות טופחת בפני רביבי. ממשל טראמפ נ וג מהה כמה לריבונות באזורימ רבימ, ובהמ מקומות שהיו בקונצנזו כמו בקעת הירדנ ואפרת, ומתכוונ לאשר ריבונות רק בירושלימ )שמ כבר החליטה ישראל על ריבונות( ומעלה אדומימ. גמ חברימ מתוכ מליאת המועצה באפרת הביעו זעמ על עמדתו של רביבי ועל התנהלותו, אבל אותו זה לא מעניינ. מתברר שיש מי שתומכ בתוכנית טראמפ באופנ אישי, כי יש לו עניינ להיות נחמד לראש הממשלה. יש מי שמתנגד מאחר שהוא אוהב כל הזמנ להיות בכותרות וכל הזמנ רוצה להבדיל את עצמו. ויש מי שאומר אמ יעשו רק תיקונ קטנ במפה, ויוציאו את אפרת, וגמ אני מתנגד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==