שביעי

‚ ‚ ƒ  € ‚  ‡ — ‡   ‡ ƒ  Œ Š Š ~ ‡ – ƒ ~ ƒ ‡ Š ~  ƒ ‰ ‡ ˜   ‡ ƒ  Œ Š Š ~ ‡ – ƒ ~ ƒ ‡ – ƒ ~ ˜ ƒ  Š ‡ ˜ ƒ –  ˜ ƒ  – ƒ Š Š ‚ ˜ ƒ ‡ ~ ‚ Š ‡ ‡ ~ ƒ ˜ ƒ  – –‰— ˜ƒ–‡”‚ ˜ƒ…’—Œ‚ ˜ƒ–—Š ƒ’–†”‚ ˜ƒ ~ƒŒ ‚Š— ‡˜‚ ˜~ ˜ƒŽƒ ƒ‚—‡Œ ‹—Œ ‹‡–‡‰Œ ‹˜~…ƒ† 073-777-2120 ƒŽ˜‡~ ƒ– "–‡‰‚Š ‹‡”ƒ– ‹˜‡~ ƒ– "˜ƒŒ ƒ‚—‡Œ ‹‡–‡‰Œ 17 ˜ƒ• —‡–…Œ 24 ˜ƒ• 6 —‡‰Œ ‚Š‡‚• ‚–‡” ˜—ƒ€Œƒ D 1,149,000 ‚Ž‡€ ‹ ‡†–’ ˜‡Š Œ Š…‚ ‡Œ  ˜…’—Œ ‡‡†—Ž„Š’ ˜…’—Œ ˆ~ƒ ˜…’—Œ ‘‡’…˜…’—Œ Ž– ˜…’—Œ ‹‡ƒŠ—‚ ‹‡Ž˜ƒ‚ •ƒ… ‹ ‡ ‰ " Œ  – ƒ •   ‡ ƒ ‡ ‚ ‡ – ƒ ~ ƒ ‡ Š ~

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==