שביעי

02.08.19 | א' באב תשע"ט | 366 גיליון שביעי | 48 איתמר מרילוס ס י פ ו ר מההפטרה אַיָּה בת השש עשרה יוצאת בבוקר מביתה שבצפונ תל אביב - ולא חוזרת. בריחה? חטיפה? אַיֵּה אַת, אַיָּה? תיק החקירה נוחת על שולחנה של ליאורה דגני, בלשית משטרה שמכורה לעבודה ול יגריות, חובבת מגפיימ שחורימ ומתגעגעת קשות ל בתא שלה. ליאורה כבר פיצחה בחייה כמה תיקימ מ ובכימ. שיטות החקירה שלה - שילוב של אינטואיציות מעולות וחיבה עיקשת לפרטימ - ניצחו לא פעמ. עכשיו יש לה שורה של חשודימ לחקור, ודות של מתבגרימ לפענח, וארוחת ערב אצל הוריה שאינ דרכ להבריז ממנה. ובתוכ כל אלה היומ הגורלי של אַיָּה משתלט עליה, ושואב אותה למערבולת שהאישי והמקצועי מ תחררימ בה בלי יכולת לעצור. בשר אוריה שביט עמ' 214 / ' הוצאת 'ידיעות ספרים חזון הצמחונות מה יקרה כאשר התנועה הצמחונית תשתלט על העולם, וטעם הבשר יהפוך שנים מהיום 50 מבט אפשרי לישראל בעוד • לזיכרון עמום אצל זקני העם? א יא נילי תיק איה / עמ' 272 / ' הוצאת 'כנרת זמורה ביתנ אנחנו מתקרבימ בצעדי ענק לתשעת הימימ שבהמ א ור לאכול בשר. עבור לא מעט אנשימ זו גזירה שמאוד קשה לעמוד בה. כל ארוחת צהריימ שלהמ מורכבת ממנת בשר, המ יודעימ את מ פר חלקי הבשר בעל פה ומבחינימ מרחוק בינ שריר לצלי. אני אומנמ לעולמ אעדיפ עוגה על פני חתיכת בשר, אבל מזדהה עמ כאבמ. ב פר יש שני יפורימ, אאלצ להתייח רק לראשונ מביניהמ, 'בשר', המתרחש לקראת . ה יפור הוא ה יוט של כל 21- ופ המאה ה חובבי הבשר באשר המ, בישראל ומחוצה לה. התנועה הצמחונית זכתה לניצחונ, וברוב מדינות העולמ אכילת בשר אינה חוקית. אזרחי ישראל הצעירימ ניזונימ מתחליפימ, ורק הזקנימ זוכרימ במעומעמ זמנימ אח רימ. אחת מהמ היא אלמנה בשמ בוהקת, שלכבוד יומ הולדתה של נכדתה האהובה רות, היא מחליטה לקחת אותה למועדונ בשר מחתרתי. ה בתא מבקשת להחיות טעמ ישנ נושנ, אבל ההרפתקה של השתיימ זוכה לתפנית בלתי-צפויה. הפיתוי של טעימה מנ הפרי הא ור הוא שעומד במרכז ה יפור הזה, אפ כי את פרי גנ העדנ החליפ הבשר. בתהליכ הדרגתי של שנימ מופ קת צריכת הבשר בעולמ, ונות מדינות המתירות אכילת בשר. 3-4 רות רק זה כמובנ לא מפ יק את הויכוחימ על מא כלימ אחרימ בינ מפלגות, המתווכחות בלהט האמ לא ור למאכל גמ ביצימ ומוצרי חלב. זו למעשה ה וגיה הפוליטית המרכזית המבעירה את המדינה. מצד אחד מפלגת הקינואי טימ, ומצד שני מפלגת 'אוהבי כל הברואימ'. כמו בתקופת היובש בארה"ב שבה נא ר אלכוהול באופנ גורפ או החקיקה בזמננו על צריכת גרא , גמ כאנ התופעה מובילה למ ציאת דרכימ עוקפות כדי ליהנות מאכילת בשר. ה בתא בוהקת והנכדה רות מ תירות מאמ המשפחה את המ ע הגדול בדרכ ל טייק, שעובר דרכ מילימ ודיות שמכני ות אותנ למועדונ המחתרתי, פתקימ ודיימ ועוד. העלילה של ה יפור קולחת ומקורית, כתובה היטב ופותחת את הראש בפני עתיד אפשרי למדי. נ ו לחשוב על טל גלבוע, אקטיבי טית למענ בע"ח שחברה לאחרונה לנתניהו. אמ בעבר צמחונות הייתה בעיקר נחלת הש מאל, הרי שהיומ היא גמ כובשת לא מעט ימנימ. ובכל זאת, לא בטוח שחקיקה היא המ לול דרכו תחלופ אכילת בשר מנ העו למ, אלא יותר ביב ייצור בשר במעבדה שיהפוכ לכדאי ומשתלמ. בכל מקרה, פר מאתגר מחשבה גמ למי שעדיינ לא ממש מוטרד מהשאלה של אכילת בעלי חיימ. הכתיבה של שביט נהדרת ואמינה. אמי נה כי העולמ ב פר לא מאוד שונה מנ העולמ שלנו, אלא רק במ פר וגיות. לכנ קל הרבה יותר להישאב לעלילה ולדמיינ את העולמ שהוא בורא עבורנו. אמ תרצו זה גמ יפור שמדגיש את מ קנת מאמרו של הרב קוק 'חזונ הצמחונות והשלומ', בו חלק מהעולמ 'מושכ' לא ור על אכילת בשר כאשר אחרימ מתנגדימ לככ, והתו • צאות הנגרמות מככ. shutterstock איור:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==