שביעי

בס“ד *הענקת התואר מותנת באישור הסופי של המל“ג מקומך איתנו! פתרת? ğĦđĥĚĐ ģĘēĚĐ ĐĚ ĐĤđĢĐĚ ęĕĤĠĝĚĐ ĘėĘ ĕĘĚĕĝģĚĐ ?ĕĞčĔ n ĘėĘ n(n+1)(2n+1)(3n+1)(4n+1) מבחן תיל או פסיכומטרי רמת לימודים גבוהה מסלול בית מדרש / מדרשה ימי לימוד מרוכזים אחוז השמה גבוה מערך מלגות רחב | www.jct.ac.il | * 3239 ,QWHUQDWLRQDO 3URJUDP &RPSXWHU 6FLHQFH %XVLQHVV $GPLQLᚔUDWLRQ 4-8.8.19 ג -ז מנחם אב, תשע ט הפקולטה לניהול הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב תואר שני המכינה לאקדמיה הפקולטה למדעי החיים והבריאות שנה ראשונה חינם לבוגרי צבא ושירות לאומי, בנוסף לפקדון | שכר לימוד אוניברסיטאי קמפוס לב - בנים קמפוס טל - בנות , גבעת מרדכי, ירושלים 21 רח‘ הועד הלאומי , גבעת שאול, ירושלים 7 רח‘ בית הדפוס שבוע ייעוץ * 3239 לתיאום פגישת ייעוץ ěđĚĕĚ ČĘĚ ęĕĜĕĕĔĢĚĘ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==